EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Ohukotsus

09.08.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal, Ohukotsus, Voore Tallides.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Karin Juta Aarma, Mirje Särev ja Anu Matsoo

Protokoll:

1. VOORE ROSIINE, s. 29.07.2017, mära, raudjas, i. Voore Roonin, e. Adeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 138 – 186 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8,25 8 7 7,5 8 7,75 8 54,5
K.J.A. 8,5 8 7 8 8 8 77,86%
M.S. 8 8 7 7,5 8 7,5 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Kehaehitus ülesmäge. 2. Kuiv kergemapoolne pea, hea kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, pikemapoolne sirge selg, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja sõrgatsid. Esijalgade seis koondvarbne. Tagajalgade seis tagantvaates kergelt koosvarbne. Külgvaates saabeljalgne. Kuivad kanna- ja randmeliigesed. 5. Traav on ülesmäge impulsiga. 7. Selgelt eesti hobune.


2. VOORE REESI, s. 03.09.2016, mära, kõrb, i. Reims, e. Voore Rissa, ei. Raksel, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 143 – 191 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  9 8,5 8 7,5 8 7,5 8 56,5
K.J.A. 9 8,5 8 7 7,5 7 8 80,71%
M.S. 8,5 8 7,5 7,5 8 7,5 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, pikemapoolne sirge kael, lai rind, pikemapoolne keskmise suurusega turi, pikk sirge selg, keskmise pikkusega nimme ja ümar laudjas. 3. Esijalgade seis lai ja harkvarbne, tagajalgade seis kergelt harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Sammus sõuab veidi. 5. Traav on elastne ja lennukas. 6. Galopp on väga lühike. 7. Tüüpiline eesti hobune. Väga sõbralik.
 

3. VOORE ALILEE, s. 29.05.2016, mära, kõrb, i. Apollo, e. Teeba, ei. Tukker, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ, koos märavarsaga Voore Rubilee, i. Voore Roonin
Mõõdud: 146 – 186 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  9 8 7,5 7,5 8 8 8,5 56,5
K.J.A. 9,5 9 8 8 8 8,5 8,5 80,71%
M.S. 8 7,5 7 7 8 7,5 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, sirge pikemapoolne kael, kõrgemapoolne piisava suurusega turi, pehmepoolne selg, pikemapoolne nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja piisava suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja kooskandne, tagajalgade seis harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm energilineja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja tööga, hea jalasirutuse ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on aktiivse jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 7. Väga hea välimikuga mära.

4. VOORE RAVAANA, s. 27.06.2015, mära, valkjaskollane, i. Rasmus, e. Voore Ahara, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 142 – 195 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  9 8,5 8 7,5 7,5 7,5 8,5 56,5
K.J.A. 9 8,5 8 7,5 7,5 7,5 8,5 80,71%
M.S. 8,5 8,5 8 7 7 7 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, hea kaela liitumine, hea lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, lai rind, keskmise suurusega turi, pikemapoolne pehme selg, piisava pikkusega nimme ja ümar peaaegu renjas laudjas. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis hea. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm aktiivse selja ja jalgade tööga. 7. Meeldiva välimikuga hobune. Palav päev teeb laisaks. Ei näidanud liikumisel ennast nii hästi.

5. VOORE RELLI, s. 07.06.2014, mära, kollane, i. Raksel, e. Voore Adella, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 147 – 186 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 8 53,5
K.J.A. 8 8 8 7 8 8 76,43%
M.S. 7 7 7 8 8 7,5 7,5  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv kergemapoolne pea, keskmise pikkusega kael, lai rind, kõrge piisava pikkusega turi, sirge pikemapoolne selg, luip laudjas, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja piisava suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis kooskandne. Kuivad randme- ja kannaliigesed. 4. Sammus eest veidi kitsas käik. 5. Traavis sõuab. 7. Ilmekas ilus mära. Lõpptiine.

6. VOORE LEIGAS, s. 17.09.2018, ruun, raudjas, i. Laser, e. Voore Relli, ei. Raksel, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 140 – 164 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7,5 7 7 8 8 7,5 7,5 52,5
K.J.A. 7,5 7 7 8 8 7 75,00%
M.S. 7 7 7 8 8 7,5 7,5  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, hea kaela liitumine, veidi põdrakael, sirge piisava pikkusega selg, piisava pikkusega nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Pehmepoolsed sõrgatsid. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis harkvarbne. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 7. Hea liikumisega veel arenemisjärgus noor hobune.

7. VOORE TEVITI, s. 11.05.2018, mära, kollane, i. Trevor, e. Rumba, ei. Raksel, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 134 – 168 –

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8,5 8,5 8 7,5 8 7 8 55,5
K.J.A. 8,5 8,5 8 8 8,5 8 79,29%
M.S. 8,5 8 7,5 7 7,5 7 7,5  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv kergemapoolne pea, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, pikk nimme ja ümar laudjas. 3. Pehmepoolsed sõrgatsid. Kuivad piisava suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm piisava üleastumisega. 5. Traav on elastne ja lennukas, aktiivse jalgade töö ja ülesmäge impulsiga. 7. Perspektiivikas mära.

8. ROSIE, s. 15.07.2017, mära, raudjas, i. Reims, e. Rosiina, ei. Rotser, kasv. Maarika Vahter ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 143 – 189 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 8 8 8 8,5 8,5 8,5 57,5
K.J.A. 8 7,5 8 8 8,5 8,5 8,5 82,14%
M.S. 8 8 7,5 7,5 8 8 8  

1. Ilma mägatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, madal kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, madal turi, piisava pikkusega selg ja ümar laudjas. 3. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja eetsirandmeline, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm piisava üleastumisega. 5. Traav aktiive jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti aktiivse jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 7. Väga hea liikumisega mära. Hetkel veel tagakõrge. Sooviks veidi suuremaid liigeseid sellele hobusele. Tundub temperamentsem hobune.

9. RUUDU, s. 02.07.2014, mära, tumehiirjas, i. Rodeo, e. Aidi, ei. Ando, kasv. Ingrid Randlaht ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 137 – 192 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 52
K.J.A. 8 7,5 7,5 7 8 8 74,29%
M.S. 7,5 7,5 7 7 7 7 7  

1. Ilma mägatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, madalamapoolne kaela liitumine, lühemapoolne kael, keskmine rind, lühike nimme, ümar libajas laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja pehmed kuivad sõrgatsid. Madalamajalgne. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis harkvarbne. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Sammus käik eest veidi kitsas. 5. Traav ülesmäge impulsiga. 7. Hetkel lõpptiine. Väiksemakasvuline eesti hobune.

10. AARMA TOTS, s. 30.05.2017, mära, hall, i. Arthur, e. Agenda, ei. Agent, kasv. ja om. Aarma Hobused OÜ

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 8 7,5 7,5 7 7,5 8 53,5
A.M 8 8 7 8 7 8 8 76,43%
M.S. 8 8 7,5 7 7 7 7,5  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, pikk turi, pehme piisava pikkusega selg, pikemapoolne nimme ja ümar laudjas. 3. Pehmed pikad sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline aktiivse selja ja jalgade tööga. 5. Traav jääb lühikeseks ja pingesse. 7. Väga meeldiv mära. Potensiaalne sugumära.