EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Ohukotsus

04.06.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal, Ohukotsus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo

Protokoll:

1. ROSA RUGOSA, s. 27.02.2015, mära, must, i. Ramses, e. Eloria, ei. Erikson, kasv. Grete Viljaste ja om. Nancy Buht
Mõõdud: 146 – 176 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7 6,5 8 7 7,5 8 52
A.M. 8 7 6,5 8 7 7,5 8 74,29%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, hea lõuapärade vahe, hea kaela liitumine, lühike kael, lai rind, libajas piht, pikk keskmise suurusega turi, hea selg, pikk nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Nööritud kämmal. Piisava suurusega kanna- ja randeliigesed. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Madalad piisava suurusega kabjad. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. 5. Traav on samuti hea rütmiga, aga veidi laisavõitu. 6. Galopp on samuti rütmikas, heas tasakaalus ja aktiivse jalgade tööga. 7. Meeldiv koostööaldis mära.

2. ELIISE, s. 15.09.2016, mära, tumekõrb, i. Erts, e. Elviira, ei. Elder, kasv. OÜ Horse ja om. Helen Arder
Mõõdud: 141 – 167 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7,5 7 8 7 7,5 51,5
A.M. 7,5 7 7,5 7 8 7 7,5 73,57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, hea lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmine piht, piisava pikkusega keskmine turi, lühike selg, pikk nõgus nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad. Keskmised piisava pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp oli esialgu veidi piges, aga hiljem lõdvestus. 7. Algul veidi võõristav, aga leplik mära.