EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Rapla- ja Harjumaal

25.09.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Rapla- ja Harjumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Juta Aarma

Protokoll:

1. TAARA, s. 27.04.2018, mära, raudjas, i. Muuksi Tõrvik, e. Rihti, ei. Rokkar, kasv. ja om. Ingrit Lomann
Mõõdud: 143 – 178 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 6.5 7 8 52.5
A.M. 8 8 7 7 6.5 7 8 75.00%
K.J.A. 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge pea, suur silm, keskmise pikkusega kael, kitsas lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, pikk madal turi, pikk sirge selg, pikk nimme ja luip laudjas, kõrge sabaasetus. 3. Mittekorrektsed piisava suurusega kabjad, keskmise pikkusga sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad randmeliigesed. Esijalgade seis lai, harkvarbne ja veidi taatsirandmeline, tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on sirgjooneline. 7. Pikema kehaga mära, iseloomult tasakaalukas, leplik, säästlik.

2. TEEMANT, s. 24.04.2018, täkk, hiirjas, i. Tron, e. Adelheid, ei. Aramis, kasv. ja om. Helve Saarestik
Mõõdud: 140 – 152 – 16,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7 7.5 7.5 8 8 52
A.M. 7 7 7 7 7 8 8 74.29%
K.J.A. 7 7 7 7.5 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta sportlikum eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel väljendunud. 2. Sirge profiiliga kerge pea, lai lõuapärade vahe, avar pea kaela liitumine, kõrge kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, pikk kõrge turi, pikk selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise pikkudega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis kitsas. Väikesed kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm kitsas, hea rütmiga, tasakaalus ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traavis kaotab kergesti rütmi. 6. Eelistab galoppi joosta, galopp on suur ja tasakaalus. 7. Arenev, sportliku tüübiga, selge peaga ja leplik noor täkk.

3. TSITRIIN, s. 17.07.2017, mära, kollane, i. Tron, e. Vilandra, ei. Viks, kasv. ja om. Helve Saarestik
Mõõdud: 138 – 158 – 16,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7.5 7.5 7.5 7.5 8 7.5 8 53.5
A.M. 7 8 8 8 8 7 8 76.43%
K.J.A. 8 7 7 7 8 8 8

1. Märgatava araabia hobuse mõjutustega eesti tõugu hobune. 2. Ilmekas kerge ja kuiv pea, suur särav silm, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, lühike selg ja luip laudjas. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis keskmine, tagajalgade seis lai. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade ja selja tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopis kaotab rütmi ja kiirustab. 7. Ülikiire reaktsiooniga, kerge, sportlik väike mära.

4. VILE, s. 20.05.2017, täkk, võik, i. Vend Voitka, e. Tella, ei. Teemant, kasv. ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 141,5 – 163 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7.5 7 7.5 7 7.5 8 8 52.5
A.M. 8 7 8 7 7.5 8 8 75.00%
K.J.A. 7 7 7 6.5 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega sirge pea, särav silm, madal kaela liitumine, pikk kael, keskmine rind, kõrge pikk turi, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Suured kanna- ja randmeliigesed. Esi-ja tagajalgade seis hea. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus, kitsas, aga astub piisavalt üle jälje. 5. Traav hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade ja selja tööga. 6. Galopp samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja tööga ja ülesmäge impulsiga. 7. Vähelevinnud põlvnemisega, tugeva kehaehitusega veidi nurgeline noor täkk.

5. AMBRO, s. 22.04.2016, ruun, hall, i. Aksel, e. Tella, ei. Teemant, kasv. ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 152 – 192 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
6.5 7.5 7 8 7.5 36.5
A.M. 6 7.5 7 8 7 52.14%
K.J.A. 6.5 7.5 7 8 8

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. 2. Keskmise suurusega pikk ja sirge pea, keskmine lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, pikk kael, lai rind, pikk kõrge turi, pehme selg, pikk nimme, libajas laudjas. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, keskmised sõrgatsid ja suured toored kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline. Tagajalgade seis lai. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. 7. Mittetüüpiline, suurekasvuline, hea iseloomuga tarbehobune, lihtne käsitleda.

6. TAUKAR, s. 09.05.2016, ruun, hiirjas, i. Tukker, e. Rihti, ei. Rokkar, kasv. ja om. Ingrit Lomann
Mõõdud: 152 – 188 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7.5 8 8 7 6.5 7.5 8 52.5
A.M. 8 8 8 7 6.5 7 8 75.00%
K.J.A. 7 8 8 7 6.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Veidi suur, sirge profiiliga kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, pikk kõrge turi, pikk selg, pikk nimme, luip laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, piisava suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis keskmine. Piisava suurusega kuivad kanna -ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus, eest kitsas ja tagant lai. 5. Traav samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on suur, hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Suur, tugev, säästlik ja leplik hobune.

7. MUUKSI TIKKER, s. 22.05.2014, mära, kõrb, i. Teik, e. Ripsu, ei. Rolf, kasv. OÜ Muuksi Muhe ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 145,5 – 205 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 7.25 8 8 47.25
A.M. 8 8 8 7 8 8 67.50%
K.J.A. 8 8 8 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, madal lühike turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, luip renjas laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, keskmise suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on sirgjooneline, tagant sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp jäi täna väga pingesse ja ei näidnud. 7. Põnev mära. Täna ülekaaluline, aga vaatamata sellele avarad liikumised.