EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal

19.09.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal, Kohilas.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Aarma

Osalevate hobuste nimekiri:

1. TEA, s. 29.03.2019, mära, kollane, i. Teik, e. Anni, ei. Voore Aurum, kasv. Maarika Vahter ja om. Renate Kaupmees
Mõõdud: 143 – 177 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8,5 8 8 8 8 7,5 56,5
A.M. 8 8 8 7,5 8 8 7 80,71%
K.A. 8,5 8,5 7,5 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergetüübiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, lühike kukal, keskmine lõuapärade vahe, pikk sirge kael, lai rind, madal lühike turi, keskmise pikkusega sirge selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madalamapoolne sabaasetus. 3. Korrektsed kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. Tagajalad heade nurkadega. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja energiline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja tööga, suur ning kerge. 8. Hästi arenenud 2-aastane mära. Temperamentne, inimese ruumiga mittearvestav.

2. ELENOR, s. 22.04.2018, mära, hiirjas, i. Ever, e. Alma, ei. Apollo, kasv. OÜ Key ja om. Renate Kaupmees
Mõõdud: 147 – 184 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 8 7,5 7 7 8 9 55,5
A.M. 9 8 7,5 7 7 8 9 72,29%
K.A. 8,5 8 7 7 7 8 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai tõusev rind, keskmise suurusega pikk turi, keskmise pikkusega nõgus selg, pikk nimme, libajas laudjas ja kõrgemapoolne sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Keskmise suurusega kuivad kannaliigesed ja kuivad väiksed randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja koondvarbne ning tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, energiline aga kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb lühikeseks, puudub lennufaas. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas. 8. Sebroidsete märgistega, hea tüübiga, ilus, meeldiv, sõbralik ja märalik mära.

3. TEEMANT, s. 27.04.2018, täkk, hiirjas, i. Tron, e. Adelheid, ei. Aramis, kasv. ja om. Helve Saarestik
Mõõdud: 142 – 155 – 16,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7,5 8 7 7 8 9 9 55,5
A.M. 7 8 7 7 8 9 9 79,29%
K.A. 7,5 7,5 7 6,5 8 8,5 8,5

1. Sportlikuma tüübiga eesti tõugu hobune. Sugutüüp pole veel täielikult välja arenenud. 2. Ilmekas, kuiv keskmise suurusega pea, selge silm, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, pikk kael, kitsas rind, kõrge pikk turi, keskmise pikkusega selg, hea ülaliiniga, pikk nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Mittekorrektsed kabjad ja pikad sõrgatsid. Väiksed kuivad randmeliigesed ja keskmise suurusega kuivad kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Sammon hea rütmiga ja tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, aga eest kitsas. 5. Traav on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga, suur ja ümar. 8. Lustiline, inimesega arvestav, koostööaldis ja kõrgejalgne noor täkk. Käitumiselt meeldiv. Kiitsakas ja arenemisjärgus aga suure ümara liikumisega.

4. TSITRIIN, s. 17.07.2017, mära, kollane, i. Tron, e. Vilandra, ei. Viks, kasv. ja om. Helve Saarestik
Mõõdud: 137 – 161 – 16

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 7,5 6,5 7,5 8 7 8 52,5
A.M. 7,5 7 6 8 7,5 7 8 75,00%
K.A. 8 7,5 7 7 8,5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergetüübiline eesti tõugu hobune. 2. Kerge, kuiv, ilmekas pea, sirge kael, kitsas rind, keskmise suurusega pikk turi, pehme pikk selg, keskmine nimme, lai katusjas laudjas, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega, aga eest sõuab ja tagant kitsas. 5. Traav on elastne ja lennukas, aga kaotab rütmi, muidu traav suur, kerge, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp jääb täna veidi pingesse. 8. Temperamentne, sportlik ja kiire reaktsiooniga väike kerge mära. Rahutu ja väga energiline esitlemisel.

5. VINO, s. 18.05.2011, mära, mustjaskõrb, i. Viiruk, e. Eeva, ei. Elder, kasv. Heino Kallas ja om. Renate Kaupmees (koos varsaga Reya, i. Rotser)
Mõõdud: 150 – 195 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7,5 8 6,5 7 8 8 8,5 53,5
A.M. 7 8 6 7 8 8 8 76,43%
K.A. 7,5 8 6,5 7 8 8 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suurem eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, kõrge lühike turi, pehme, nõgus piisava pikkusega selg, pikk nimme. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, aga kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 8. Suur ja meeldiv varsaga mära. Avara liikumisega. Paaride valikul jälgida täku jalgade korrektsust.