EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal

22.03.2022 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal, Voore Tallides.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Karin Aarma

Protokoll:

1. ALOORA, s. 02.06.2016, mära, hall, i. Aiken, e. April, ei. Apollo, kasv. Egmont Välja ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 144 – 183 – 18,5
Mära kuulub Rita 3550E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 7 8 9 9 8.5 57.5
K.A. 8 8 7 8 9 9 8.5 82.14%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, pikk sirge kael, keskmine rind, pikk keskmine turi, pikk nimme ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalse suurusega kabjad ja piisava pikkusega sõrgatsid. Keskmise suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on energiline ning aktiivse selja ja jalgade tööga. 5. Traav on väga heas tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Väga heade liikumistega, tugeva kehaehitusega ja juttselgne mära. Ratsa energiline ja heas tasakaalus.

2. VOORE LEIGO, s. 19.07.2020, täkk, kõrb, i. Laser, e. Rumba, ei. Raksel, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 141 – 160 – 19
Täkk kuulub Tella (kõrb) E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8.5 8 8 8 8.5 8.5 9 58.5
K.A. 8.5 8 8 8 8.5 8.5 9 83.57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, pikk sirge kael, lai rind, pikk kõrgemapoolne turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme ja luip laudjas. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea üleastumisega ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Arenemisjärgus noor täkk. Energiline ja väga heade liikumistega.

3. VOORE ROSENDA, s. 13.07.2019, mära, raudjas, i. Rotser, e. Rosa Rugosa, ei. Ramses, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 144 – 177 – 18
Mära kuulub Miira (kõrb) E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 8 7.5 7 7 8 53.5
K.A. 8 8 8 7.5 7 7 8 76.43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, lühemapoolne sirge kael, lai rind, madal keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Korrektsed keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. 4. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna -ja randmeliigesed. 4. Samm on avar, käik kitsas ja sõuab. 5. Traav on piisava rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on allamäge. 7. Sõbralik, hea välimusega, tagasihoidlikumate liikumistega noor mära.