EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal, Uuril ja Muuksi tallis

16.08.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal Uuril, algusega kell 10.00 ja Muuksi tallis algusega kell 11.30.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Aarma

Protokoll:

1. VOORE ANTARIS, s. 03.07.2018, täkk, hõbehiirjas, i. Apollo, e. Reia, ei. Rotser, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Ingrid Randlaht
Mõõdud: 138 – 170 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8,5 8 8 8,5 8 6,5 8 64
A.M.
K.A. 8,5 8,5 8 8 8,5 8 6,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ülesmäge. Harmooniline välimik. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmine kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega ja keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas ja hetkel tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, normaalsed lühikesed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on tasakaalus ja kitsamapoolne. 5. Traav on lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti ülesmäge impulsiga. 7. Hüppel tagasihoidlik. 8. Erilise värvusega, väike, sümpaatne noor täkk.

2. MUUKSI EKKE, s. 10.07.2019, täkk, tumekõrb, i. Ever, e. Aami, ei. Aik, kasv. ja om. Maarit Mürk
Mõõdud: 140 – 167 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7,5 7,5 7,5 7 7,5 37
A.M. 7 7 7 7 8
K.A. 8 8 7,5 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp veel täielikult välja arenemata. 2. Kuiv kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, pikk põdrakael, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, pikk selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas, kõrgemapoolne sabaasetus ja hetkel tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja pikad sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, kitsas ja sirgjooneline. 8. Sebroidsed märgised, pikkade joontega ja veel arenemisjärgus noor täkk. Hetkel jalavigastusega.

3. ANNI, s. 25.06.2019, mära, kõrb, i. Arell, e. Riile, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 135 – 163 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7,5 7,5 7,5 7 6,5 8 60
A.M. 8 8 7 7 7 7 6,5 8
K.A. 8 8 7,5 7,5 7,5 7 6 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv ja ilmekas pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, keskmine rind, madal lühike turi, piisava pikkusega selg, pikk nimme, ümar laudjas, keskmine sabaasetus ja hetkel tagakõrge. 3. Väikesed kabjad ja püstised lühikesed sõrgatsid. Lühem esijalg, lühike kämblaluu ja sirge tagajalg. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on õlast seotud ja lühike. 5. Traav on piisava rütmiga. 6. Galopis kaotab rütmi. 7. Hüppetehnika ei ole väga hea. Hüpe jääb lamedaks. 8. Märalik, juttselgne, püüdlik ja tark mära.

4. ATSI, s. 05.05.2019, mära, ahkmust, i. Arell, e. Ruusu, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee talu ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 138 – 172 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 6,5 7,5 9 9 8,5 8,5 65
A.M. 8 8 6 8 9 9 8 8,5
K.A. 8 8 7,5 7 8,5 8,5 8,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv ja ilmekas pea, suur silm, hea kukal, pikk kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal pikk turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas. 3. Väiksemapoolsed kabjad, lühikesed normaalsed sõrgatsid ja nööritud kämmal. Piisava suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis harkvarbne ja kitsas ning tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates tagajalad saabeljalgsed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aga kitsas ja sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja- ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja tööga. 7. Hüppel on piisavalt suurust, jalgade töö kiire ja avab tagant hästi. Tõkkele läheneb ettevaatlikult. 8. Kompaktne, energiline, sümpaatne mära.

5. AINOKENE, s.02.05.2019, mära, kõrb, i. Arell, e. Randevuuritar, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 136 – 166 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7,5 7 6,5 6,5 7 7 7 55,5
A.M. 7 7 6,5 6 6 7 7 7
K.A. 7 7,5 7 6,5 6,5 7 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Raske sirge pea, keskmine lõuapärade vahe, lühike kael, madalamapoolne kaela liitumine, keskmise suurusega tõusev rind, madal pikk turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Piisava suurusega kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Lühem esijalg, nööritud kämmal ja tagajalad väheste nurkadega, pigem sirged. Esi- ja tagajalgade seis harkvarbne . Piisava suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on lühike. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aga lõast seotud. 7. Hüppel jäävad jalad rippu ja kiirust jääb väheseks. 8. Väga jonnakas. Sobiks tarbehobuseks liikumiselt.

6. TENORA, s. 07.06.2019, mära, hiirjas, i. Tongihote, e. Alis, ei. Aragon, kasv. Tiina Linda Tammistu ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 132 – 166 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7,5 7,5 7,5 8 8 8 9 8 63,5
A.M. 8 8 7,5 8 7,5 8 9 8
K.A. 7 7 7 8 8,5 8 9 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv ja ilmekas pea, pikk kukal, keskmine lõuapärade vahe, madalamapoolne kaela liitumine, keskmine rind, madal keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Väikesed kuivad randme- ja kannaliigesed. Lühem esijalg. Ei- ja tagajalgade seis harkvarbne ja tagajalad lisaks ka kooskandsed. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, kitsas nii eest kui tagant. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. Eelistab galoppi. 7. Hüppel on jõudu ja kiirust. 8. Väga põnev mära, kellel on hea galopp ja hüpe.

7. VIIULI, s. 22.06.2019, mära, hõbekõrb, i. Veksel, e. Tormi, ei. Tsempion, kasv. Jüri Kuusk ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 132 – 157 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 7,5 7,5 7,5 6,5 7,5 6 7,5 58
A.M. 7,5 7 7 7 6 7,5 6 7
K.A. 8 7,5 7,5 7,5 6,5 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge, kuiv ja ilmekas pea, keskmise pikkusega põdrakael, keskmise suurusega rind, madal lühike turi, sirge pikk selg, pikk nimme ja keskmine sabaasetus. 3. Väiksemapoolsed korrektsed kabjad ja pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, eest kitsas, aga piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aga lühike. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppel säästlik, hüpe jääb lamedaks, aga tõkkele lähenedes tähelepanelik. 8. Kergetüübiline ja märalik mära.

8. VILSANDI, s. 14.06.2019, mära, ahkmust, i. Veksel, e. Amardea, ei, Are, kasv. Jüri Kuusk ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 144 – 164 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8,5 8 7,5 8,5 40,5
A.M. 8 8 7,5 8
K.A. 8 8,5 8,5 7,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, pikk kael, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, pikk keskmise pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Väiksed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on eest kitsas ja tagant lai. 8. Pikkade joontega suurekasvuline ja väga meeldiv mära.

9. RÕÕMULEID, s. 10.06.2019, mära, võik, i. Rallik, e. Ritma, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee talu ja om. Ristitee talu
Mõõdud: –

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7 7 6,5 9 8 8 8 60,5
A.M. 7 7 7 7 9 8 7,5
K.A. 7 7 6 8,5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kuiv, pikk ja kongus pea, keskmine lõuapärade vahe, põdrakael, keskmise suurusega rind, keskmise suurusega lühike turi, pikk selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas ja harkvarbne, tagajalgade seis kooskandne. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, aga tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajala tõukega. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus ning samuti aktiivse jalgade tööga, kui jääb veidi pingesse. 8. Suure traaviga ning sebroidsete märgistega mära.

10. ELULILL, s. 20.05.2019, mära, hõbemust, i. Tohtri Error, e. Rilli, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 135 – 166 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7,5 7,5 6,5 7,5 7 6,5 7,5 57
A.M. 7 7 7 7 7 7 6,5 7
K.A. 7 7,5 7,5 6 7,5 6,5 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Toores keskmise suurusega kongus pea, raske pea-kaela liitumine, kitsas lõuapärade vahe, lühike kael, madal kaela liitumine, keskmine rind, madal lühike turi, pikk selg, keskmine nimme ja ümar laudjas. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Väiksed kuivad randmeliigesed ja keskmise suurusega kuivad kannaliigesed. Esijalg madal ja jalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja energiline. 5. Traav on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on lühike ja jookseb sirge tagajalaga. 7. Hüppel ei vaata eriti tõket. 8. Veidi pelglik, aga efektse värvusega mära.

11. VAARIKA, s. 22.04.2019, mära, hõbemust, i. Villey, e. Ria, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 130 – 159 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7 6,5 8 7 7 8 7 57,5
A.M. 7 7 6 8 6,5 7 8 7
K.A. 7 7 7 7,5 7 7 7,5 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv ja kongus pea, lühike kael, keskmine rind, madal lühike turi, sirge lühike selg, keskmine nimme, ümar laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad, lühikesed normaalsed sõrgatsid ja suured sõrgatsitutid ning nööritud kämmal. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning sirgjooneline ja tagant kerib. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, aga jääb lühikeseks ja seotuks. 6. Galopp on hea rütmiga, aga ei kõverda jalgu liigestest. Jookseb sirge esijalaga. 7. Hüppel üllatas, ning korjas hästi esijalgu ja avast tagant. Takistusele läheneb esialgu ettevaatlikult. 8. Väike, kerge, huvitava värvusega, veidi isepäine mära.

12. LAALI, s. 12.06.04.2019, mära, must, i. Laaser, e. Aliis, ei. Ako, kasv. Tõnise Tallid OÜ ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 141 – 181 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7 7,5 7,5 7,5 7,5 8 8 60
A.M. 7 7 7 7,5 7,5 7 8
K.A. 7 7 7,5 7 7,5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, madal pikk turi, pikk nimme, ümar luip laudjas, keskmine sabaasetus ja hetkel väga tagakõrge. Pikkade joontega. 3. Piisava suurusega kabjad, keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on kitsas ja sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, aga jäi veidi pingesse. 7. Hüppel jäi samuti veidi pingesse. 8. Energilise ja suure liikumisega elastne mära.

13. THEIA, s. 06.07.2019, mära, tumehiirjas, i. Trikk, e. Airiin, ei. Voore Aurum, kasv. Mari-Anna Marttila ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 136 – 167 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7 8 7,5 8 8,5 8 63
A.M. 8 8 7 8 7 8 9 8
K.A. 8 8 7 8 7,5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, pikk kael, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, piisava pikkusega selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja hetkel tagakõrge. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Lühem esijalg. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ning aktiivse selja ja jalgade tööga. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga ei tööta hästi läbi selja. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppel on jõudu ja kiirust. Tõkkele läheneb tähelepanelikult. 8. Kompaktne ja hästi arenenud noor hobune.

14. TUULE, s. 04.06.2019, mära, hall, i. Tongihote, e. Rellutüdruk, ei. Rellu, kasv. Jarek Jõela ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 132 – 160 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7,5 8 9 7,5 6 8,5 62,5
A.M. 8 8 7 8 9 7 6 8
K.A. 8 8 7,5 7,5 8,5 8 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge, kuiv ja ilmekas pea, väike silm, hea pea-kaela liitumine, pikk kukal, pikk kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal pikk turi, pikk selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas. 3. Piisava suurusega kabjad, lühikesed sõrgatsid ja nööritud kämmal. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. Väiksed kuivad randmeliigesed ja piisava suurusega kuivad kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, aga sõuab nii eest kui tagant. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja – ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ja kerge, aga jääb veidi pingesse täna. 7. Hüppel ei vaata eriti tõket ja jalad jäävad rippu. 8. Elegantne, sümpaatne, kompaktne, sportlik ja suure traaviga mära.

15. LOORI, s. 08.07.2019, mära, kollane, i. Laaser, e. Ambrosia, ei. Aksel, kasv. ja om. Alliksaare OÜ
Mõõdud: 134 – 167 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7,5 7,5 7,5 8 8,5 8 8,5 62,5
A.M. 7 7 7,5 7,5 8 8 8 8
K.A. 7 7,5 7,5 7,5 8 8,5 8 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp veel täielikult välja arenemata. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, lühike kael, madal pikk turi, pikk selg, keskmine nimme, ümar laudjas ja hetkel tagakõrge. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja pikad sõrgatsid. Lühem esijalg. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja veidi harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on sirgjooneline, pikk ja kitsas nii eest kui tagant. 5. Traav on elastne ja lennukas. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Hüppel hea kiirus ja läheneb tõkkele tähelepanelikult. 8. Väga kerge liikumisega, rahulik noor mära.

16. LANTSIJA, s. 15.05.2018, mära, must, i. Laaser, e. Anastasija, ei. Antsi, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 136 – 170 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7,5 8 8 6,5 8,5 8,5 8,5 8,5 64
A.M. 7 8 7,5 6,5 8,5 8,5 8,5 8
K.A. 8 8 8 6,5 8,5 8,5 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Keskmise suurusega kuiv ja ilmekas pea, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, lühike kael, keskmine rind, väga hea seljajoon, kõrge pikk turi, pikk selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Väiksed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Suured kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on elastne. 7. Hüpe on suur ja hea äratõuke kiirusega. 8. Huvitava põlvnemisega ja hea liikumisega meeldiv mära.

17. MUUKSI ELSA, 22.06.2019, mära, raudjas, i. Ever, e. Ruupia, ei. Rosett, kasv. Maarit Mürk ja om. Maarit Mürk
Mõõdud: 135 – 172 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 8 7,5 7,5 7,5 7 8 8 60,5
A.M. 7 8 7 7 7,5 7 8 8
K.A. 7 8 7,5 8 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, keskmise kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmine piisava pikkusega turi, tagakõrge. Keha pikkade joontega. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja lühikesed sõrgatsid ning lühikesed kämblaluud. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, pikk ning piisava üleastumisega, aga veidi kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ning tasakaalus. 6. Galopp samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppel on nii jõudu kui ka kiirust. Tõkkele läheneb tähelepanelikult. 8. Juttselgne, hästi arenenud, ja väga leplik tarbehobuse tüüpi mära.