EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal

23.09.2020 toimub piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Protokoll:

1. APRIL, s. 15.04.2010, mära, võik, i. Apollo, e. Exleegia, ei. Elder, kasv. Maarika Vahter ja om. Egmont Välja
Mõõdud: 145 – 199 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 8 9 9 9 58
A.M. 8 8 7 8 9 9 9 82,86%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Ilmekas kerge pea, suur silm, keskmine lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, lai rind, madal piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, pikk nimme, luip ümar laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Väikesed kabjad ja piisava pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis hea. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega. Käik eest korrektne, tagant sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja- ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 7. Väga hästi väljendunud sugupoole tüübiga, suurepäraste lahtiste ja elastsete liikumistega mära.

2. VESPER, s. 14.04.2014, täkk, kõrb, i. Vaks, e. Romantika, ei. Rosett, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 146 – 179 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 8 8 7,5 9 9 57
A.M. 8 7,5 8 8 7,5 9 9 81,43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, täkulik. 2. Ilmekas keskmise suurusega pea, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, pikk keskmise suurusega turi, pehme pikk selg, tagakõrge, pikk nimme ja libajas ümar laudjas. 3. Korrektsed väiksemapoolsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega tugevad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega, eest kitsas ja tagant korrektne. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade tööga. Kiirustades vajub pikaks ja esiotsale. 6. Galopp on suur, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmge impulsiga. 7. Lihtsasti käsitletav täkk, selge peaga. universaalne hobune, kasutuses nii ratsa kui rakendis.