EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tihusel

13.09.2022 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Muhumaal, Tihuse Hobuturismi talus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Helin Kurisoo ja Annika Maripuu

Osalevate hobuste nimekiri:

1. ELEKTRA, s. 26.03.2020, mära, võik, i. Epistel, e. Röövlitütar Ronja, ei. Rodeo, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 147 – 173 – 16
Hobune kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9.5 9 8 8 7.5 7.5 8.5 58
H.K. 9 8.5 7.5 8 7.5 7.5 8
A.M. 9.5 9 8 8 7.5 7.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline ja elegantne eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Kerge kuiv pea, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja tugev ümar libajas laudjas. 3. Normaalsed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aga ei tööta läbi selja. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade tööga, aga ei tööta samuti läbi selja. 8. Veidi pinges, hästi välja arenenud ja sebroidsete märgistega eesti hobune.

2. LOOTOS, s. 10.05.2020, täkk, kõrb, i. Laser, e. Viksi, ei. Vaks, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 149 – 170 – 17
Hobune kuulub Ali 3170E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8.5 8 9 8.5 8.5 8 66.5
H.K. 7.5 8 8 8 9 8.5 8 7.5
A.M. 8 8 9 8 9 8 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergemat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, lühike kukal, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Käik kitsas nii eest kui tagant. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, aktiivse selja tööga ning astub üle jälje. 5. Traav on väga hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade tooga, aga jääb seljast veidi pingesse. Ülesmäge impulss. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, ülesmäge impulsiga, aga jääb samuti seljast pingesse. 7. Hüppel piisavalt võimsust ja läheneb takistusele tähelepanelikult. 8. Täna jääb veidi pingesse ja ärevaks, aga väga heade liikumisega hobune.

3. VASALL, s. 21.06.2020, täkk, võik, i. Vaks, e. Lavelle, ei. Laaser, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 137 – 169 – 17
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 8 8 8 7.5 8 8.5 64.5
H.K. 8.5 8 8 8 7.5 7.5 8 8
A.M. 8.5 8 8 8 8 7.5 7.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp veel täielikult välja arenemata. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lühike kukal, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Lühem esijalg. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis kooskandne. Piisava suurusega kuivad tugevad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ning piisava üleastumisega. Tagumine parem jalg sõuab. 5. Traav on piisava rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga, aga allamäge impulsiga. 7. Hüppevõimsus hea ja takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Tähelepanelik, tasakaalukas ja inimese kontakti otsiv noor hobune.

4. VÜRTS, s. 17.03.2020, täkk, kõrb, i. Vesper, e. Rosetta, ei. Rikoshet, kasv. Ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 147 – 175 – 18
Hobune kuulub Ludu 2677E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8.5 8 8 8 8 8 9 65.5
H.K. 7.5 8 7.5 7.5 8 8 8 9
A.M. 8 8.5 8.5 8 8 8 8 9

1. Kergemat tüüpi sportlikum eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, kongus nina, hea kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis kergelt harkvarbne. Normaalsed kuivad kannaliigesed ja suured tugevad randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, piisava energiaga, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega, aga käik jääb kitsaks. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ning töötab hästi läbi selja. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 7. Hüppevõimsus hea, aga ei töötanud läbi selja ja jättis jalad ripakile. 8. Tasakaalukas, rahulik ja koostööaldis noor hobune.

5. VANDERLUST, s. 24.06.2019, kõrb, i. Veksel, e. Ralli, ei. Rolf, kasv. Jüri Kuusk ja om. Tihuse Hobuturismitalu
Mõõdud: 149 – 179 – 17,5
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 8 8.5 8.5 41.5
H.K. 8 8 7.5 8 8
A.M. 9 8 8 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergemat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, normaalne lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, sirge keskmise pikkusega selg, pikk nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis kergelt harkvarbne ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis normaalne. Normaalse suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, aktiivse selja tööga ning piisava üleastumisega, aga täna kerge käiguvahe. 8. Aktiivne, aga koostööaldis noor hobune.

6. VORMEL, s. 04.06.2018, ruun, raudjas, i. Vaks, e. Rage, ei. Rosett, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 152 – 185 – 18
Hobune kuulub Ali 3153Eemaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 9 9 8.5 8 8.5 9 59.5
H.K. 7.5 9 8.5 8 7.5 8.5 9
A.M. 7.5 9 9 8.5 8 8.5 9

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega pea, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, pikk kael, kõrge kaela liitumine, lai rind, kõrge pikk turi, sirge piisva pikkusega selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Suured kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Suured tugevad kuivad kanna- ja randmeliigesed, Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on ha rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. Käik eest kitsas ja parem tagumine jalg sõuab. 5. Traav on piisava rütmiga, tasakaalus, aga eest seotud, elastne ja lennukas ning hea üleastumisega. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, aktiivse selja tööga ja hea pikkusega. 8. Tasakaalukas, rahulik, töökas ja koostööaldis tarbehobune.

7. LOORI, s. 10.04.2017, mära, raudjas, i. Level, e. Verso, ei. Vaks, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 145 – 184 – 17
Hobune kuulub Ahtu emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 9 8.5 9 8.5 9 62
H.K. 9 8.5 8.5 8.5 8.5 8 9
A.M. 9 9 9 8.5 9 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline ja elegantne eesti tõugu hobune, Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja ümar libajas tugev laudjas. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kannaliigesed ja suured randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 5. Traav on väga hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas. Galopp võiks olla pikem. 8. Koostööaldis, tasakaalukas, meeldiva selgelt ära tuntava eesti hobuse tüübiga.

8. LEGENDA, s. 24.03.2016, mära, raudjas, i. Laaser, e. Viplala, ei. Vaks, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 146 – 192 – 16,5
Hobune kuulub Ali 3153E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 8.5 9 8 8 9 60.5
H.K. 9 9 8 8.5 8 8 9
A.M. 9 9 8.5 9 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi arenenud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge pea, hea kukal, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, keskmine rind, kõrge piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, tugev libajas laudjas, mis on hästi nimmega ühendatud. 3. Normaalse suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Nööritud kämmal. Esi- ja tagajalgde seis normaalne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, väga hea energiaga, aktiivse selja ja jalgade tööga ning hea üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas ning aktiivse selja tööga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse selja ja jalgade tööga. 8. Tasakaalukas ja tubli eesti tõugu mära.