EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tihusel

18.11.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tihusel.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Helin Kurisoo ja Annika Maripuu

Osalevad hobused:

1. TOMMY, s. 27.05.2017, täkk, võik, i. Tormis, e. Reili, ei. Raksel, kasv. Ere Raudsepp ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

2. LARMI, s. 23.03.2017, mära, raudjas, i. Level, E. Torino, ei. Tember, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu

3. RADIKAAL, s. 17.05.2017, ruun, hõbevõik, i. Raks, e. Viide, ei. Vaks. kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu

4. LOITS, s. 15.04.2016, ruun, hiirjas, i. Laaser, e. Voore Ambra, ei. Apollo, kasv. ja om. Moonika Arras

5. LANTA, s. 12.03.2016, mära, raudjas, i. Laaser, e. Viiri, ei. Vaks, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu (koos märavarsaga ENERGIA, i. Epistel)

6. LAULU, s. 08.04.2016, mära, must, i. Laaser, e. Andromeda, ei. Anakee, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu

7. LAVELLE, s. 21.03.2016, mära, must, i. Laaser, e. Roona, ei. Regaal, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu (koos täkkvarsaga VASALL, i. Vaks)

8. LENOVA, s. 25.04.2016, mära, must, i. Laaser, e. Revala, ei. Rikoshet, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu (koos märavarsaga ENIGMA, i. Epistel)

9. VALLERAA, s. 15.06.2016, mära, kõrb, i. Vaks, e. Ekstra, ei. Elkar, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu (koos märavarsaga ERILINE, i. Epistel)

10. VALORA, s. 22.03.2016, mära, raudjas, i. Vaks, e. Rollo, ei. Riinos, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

11. RESONANTS, s. 26.02.2015, ruun, must, i. Rikoshet, e. Valio, ei. Vaks, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu

12. EFFEKT, s. 14.02.2014, ruun, kõrb, i. Euro, e. Viiri, ei. Vaks, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

13. LIIGA, s. 22.05.2014, mära, must, i. Laaser, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv ja om. OÜ Tihuse Turismitalu (koos märavarsaga ESTELLA, i. Epistel)