EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Uniküla tallis

29.09.2017 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tartumaal, Uniküla tallis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo ja I. Randlaht

Protokoll:

1. AGATA, s. 27.05.2011, mära, võik, i. Aksel, e. Evita, ei. Elton, kasv.  ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 142 – 179 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 7 7 7 8 7,5 52
A.M. 7,5 8 7 7 7 8 7,5 74,29%
I.R. 7,5 7,5 7 7 7 8 7

1. Tõutüüp hästi väljendunud. Sugutüüp samuti hästi väljendunud, märalik. 2. Sirge pea, suur silm. Proportsionaalne kehaehitus. Tugev, hästi joonistunud ülaliin. Hea kujuga laudjas. 3. Esijalgade sõrgats väheldane ja peenikesed jalad, aga seis korrektne. Tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käigul vähene kerimine. 4. Samm hea pikkusega. 5. Traav korrektse rütmiga. Eest vähese õlavabadusega ja tagant jookseb välja. Eelistab traavi. 6. Galopp õlast veidi seotud ja jookseb sirge jalaga. Hüpe tugev, kiire, jõuline ning hea avamisega. 7. Tugeva tahte ja loomuga hobune. Katsetada hüppehobusena. Sobilik kasutada ka aretuses, aga jälgida kasutatava täku jalgu.

2. AMY, s. 27.06.2011, mära, valkjaskollane, i. Aksel, e. Tubli, ei. Trevor, kasv. Priit Ojamaa ja om. Maikela Dolgin

Mõõdud: 139 – 172 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7,5 7 8 8,5 54,5
A.M. 8 8 7,5 7,5 7 8 8,5 77,86%
I.R. 8 8 7,5 7,5 7 7,5 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp samuti väga hästi väljendunud, märalik. 2. Keha heas proportsioonis ning hästi lihastatud. Tihe pikk turi. Tugev ülaliin. 3. Jalgadel head kabjad ning tugevad hästi väljajoonistunud liigesed. Esijagade korrektsus sirge. Tagajalgadel aimatav harkvarbsus. Käigul kerib veidi eest, aga tagant astub traavis laialt. 4. Samm pikk ning elastne. 5. Traav selge rütmiga, avar ning edasipürgiv. 6. Eelistab galoppi. Galopp eest veidi seotud. Jookseb sirgel tagajalal. Hüppel innukas, jõuline ja hea tehnikaga. 7. Sümpaatne, töökas ja rahulik, aga mitte laisk hobune.

3. ARABELLA, s. 10.05.2012, mära, raudjas, i. Aksel, e. Vibi, ei. Vigur, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 142 – 175 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 6,5 7,5 7,5 8 8,5 52,5
A.M. 7,5 7 6,5 7,5 7,5 8 8,5 75,00%
I.R. 7 7 6 7,5 7,5 7,5 8

1. Aimatava soome hobuse mõjutusega tõutüüp. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ristkülikukujuline. Pikem sirge profiiliga pea, lühike kael, tugeva kehaehitusega, madal turi, pikem ülaliin ja nimme. Väike laudjas. Kõrge sabaasetus. 3. Heade kapjadega, karvased jalad. Esijalgadel x-kujulised randmeliiges, tagajalgadel harkvarbsus. Käigul eest kitsas, tagant kerib. 4. Samm on hoogne ja hea pikkusega. 5. Traav aktiivne ning hea õlavabaduse ja tõukega. 6. Galopp on lühem, kuid hea rütmiga, tasakaalus ning aktiivse tagajalatööga. Hüppel tähelepanelik ja hea tahtega. Avab tagant hästi. 7. Hästi sümpaatne ja hea närvikavaga töökas hobune.

4. AFRODITE, 01.06.2012, mära, tumekõrb, i. Aksel, e. Evita, ei. Elton, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 141 – 179 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 6,5 7 7 7,5 7 49,5
A.M. 7 7 6,5 6,5 7 7 7 70,71%
I.R. 8 7 6,5 7 7 7,5 7

1. Tõutüüpiline, ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Veidi ponilik. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Proportsionaalne ja tihe kehaehitus. Ilmekas pea, kõrge kaelaasetus ja lai rind. 3. Esijalgadel alt kitsas seis, tagajalgade seis sirgjooneline. Käik eest väga kitsas. Vähene kerimine. 4. Samm on aktiivne ja astub üle jälje, kuid vähese seljatööga. 5. Traav tihe, aktiivne, kuid jääb lühikeseks. Õlast seotud, aga aktiivne kand. 6. Galopp kiire ja aktiivne, heas tasakaalus ning korrektse rütmiga. Hüppel innukas ja tähelepanelik ning aktiivne jalg. 7. Innukas, energiline, tähelepanelik, koostööaldis ja temperamentne mära. Pisut pelglikuma loomuga.

5. ROMEO, s. 25.05.2013, ruun, kõrb, i. Rannik, e. Vibi, ei. Vigur, kasv.  ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 143 – 174 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 6,5 8 8 7,5 7,5 53
A.M. 7,5 8 6,5 8 8 7,5 7,5 75,71%
I.R. 7 7,5 6,5 7,5 7,5 7 7,5

1. Aimatava soome hobuse mõjutusega tõutüüp. Sugutüüp piisavalt väljendunud. 2. Selgelt välja joonistunud ülaliin. Tugev tagaosa. Heade proportsioonidega ja tihe kehaehitus. 3. Heade kapjadega jalad. Mõjuvad tugevalt. Esijalgade seis taatsine, tagajalgadel kerge koondvarbsus. Käik kitsas nii eest kui tagant. Kerib tagant. 4. Sammus astub sirgel jalal. Samm on pikk, vaba ja elastne. 5. Traav on maadhaarav ja hea õlavabadusega. Aktiivne kanna töö. 6. Galopp on jõuline ja pika fuleega. Hüppel jõudu jagub, jälgib hästi tõket ja üle ei pinguta. 7. Julge, sangviinilise närvitüübiga hea ja koostööaldis tarbehobune.

6. RAMSES, s. 27.05.2013, ruun, ahkmust, i. Rannik, e. Eliisa, ei. Elton, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 145 – 166 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 6 8 8 9 7,5 52,5
A.M. 6,5 7 6 8 8 9 7,5 75,00%
I.R. 7,5 7 6 7,5 8 9 7

1. Tõutüübilt kergem ja sportlikum eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, aga mõjub nooremana kui tegelikult on. 2. Ilmekas pea, hea kaelaasetus, kitsas rind, kõrge turi, pikem nimme ja libajas laudjas. Kergemate liitumistega. 3. Jalgadel hea kujuga ja tugevad kabjad. Esijalgadel kitsas ja taatsine seis, tagajalgadel seis korrektne. Käik eest kitsas ja kerib veidi. Paraneb traavis. 4. Samm pika üleastumisega, elastne ning töötab hästi läbi selja, kuid läheb kergesti pingesse. 5. Traav on kerge, kõverdab hästi liigestest ning hea edasipürgivusega. 6. Galopp on väga heas tasakaalus ning hästi hõivatud tagaosale. Hüppel tähelepanelik, avab nii eest kui tagant ning on jõuline. 7. Arenev hobune.

7. RONN, s. 14.05.2013, ruun, kõrb, i. Rannik. e. Etti, ei. Elton, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 142 – 176 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 6 7 8 6,5 7,5 49,5
A.M. 7 7 6 7 8 6,5 8 70,71%
I.R. 8 7 6 7 7,5 6,5 7

1. Kena, tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Sirge profiiliga, kõrge pikk turi, pehme selg. Pikkade joontega, proportsionaalne ja tihe. 3. Jalgadel pikk ja peenike sõrgats. Esijalgadel taatsine seis. Tagajalgadel vähene harkvarbsus. Käik kitsas ning kerib. 4. Samm on pikk ja hea üleastumisega, kuid veidi pinges. 5. Traav hea õlavabadusega. Selg pingestub kergesti, mis mõjutab liikumise elastsust ja jõudu. 6. Galopp on pinges, kaotab kergesti tasakaalu ning kipub ristlema ja hüplema. Hüppel hea avamisega, piisavalt jõudu, aga ei ole väga innukas. 7. Hobune, kes hea tööga avaneb, kindlasti katsetada ratsahobusena ja ehk ka ponisporti. Ettevaatlik, täna kergesti pingestuv.

8. ROCCO, 27.05.2013, ruun, valkjaskollane, i. Rannik, e. Edi, ei. Eskort, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 137 – 175 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 6,5 7 7,5 8 7,5 7,5 51
A.M. 6,5 6,5 7 7,5 8 7,5 7,5 72,86%
I.R. 7 6,5 7 7 7,5 7,5 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. 2. Pikk suur pea, kaardunud roided, hea pikk turi, pehme selg ja pikk nimme. Hetkel tagakõrge. Ristkülikukujuline. 3. Jalgadel väike, aga tugev kabi. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgadel harkvarbsus. 4. Samm pikk ja töötab hästi läbi selja. 5. Traav hea õlavabadusega, tõuge jääb väheseks, aga avarust jagub. 6. Ei eelista galoppi. Vajab pidevat innustamist. Hüppel jõuline ja hea avamisega. 7. Hea närvitüübiga tore tarbehobune.

9. ASTON, 17.05.2012, ruun, kõrb, i. Aksel, e. Emma, ei. Elton, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 141 – 175 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 8 6,5 7,5 9 7 8 55
A.M. 8,5 8 6,5 8 9 7 8 78,57%
I.R. 9 8 6 7 9 6,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta, kaunis eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, mõjub täkulikult. 2. Ilmekas pea, hea asetusega kael ning liitumine peale, lai rind, püstine õlg, madal turi, hästi joonistunud ülaliin. Heade proportsioonidega. 3. Jalgadel pehmepoolne sõrgats. Esijalgade seis sirge, kuid aimatav koondvarbsus. Tagajalgade seis harkvarbne. Käik eest sirgjooneline ja pisut kitsas, tagant kerib. 4. Samm pikk ja elastne. 5. Traav väga hea rühiga ning suure õlavabadusega. Väga suur õhufaas. 6. Ei eelista galoppi, kaotab rütmi ja pingestub kergesti. Hüppel pigem laisk, kuid avab ja ei ole lohakas. 7. Suurepärase tõutüübi ja kauni rühiga huvitav hobune.

10. ARTUR, s. 28.04.2012, ruun, tumekõrb, i. Aksel, e. Edi, ei. Eskort, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 139 – 178 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 8 8 8 8 53,5
A.M. 7,5 7 7 7,5 8 7,5 8 76,43%
I.R. 7,5 7 7 8 7,5 8 8

1. Hea ja hästi väljendunud tõutüübiga eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, kuid mõjub veidi märalikult. 2. Ilmekas pea, suur silm, väga lai rind, madal turi, väga laialt kaardunud roided ja pikem nimme. 3. Jalad heade kapjade ja tugevate liigestega. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käik korrektne, aga astub tagant kabja välimisele servale, tagant kerib. 4. Samm on elastne, aktiivne ja töötab hästi läbi selja. 5. Traav on jõulise tõukega ja avar, sirutab eest hästi ja on tagant aktiivne. 6. Galopp korrektne ja selge rütmiga. Tasakaalus, aga veidi lühike. Hüpe hea avamisega, aktiivne ja tähelepanelik. 7. Meeldiv, töökas ja innukas tarbehobune.