EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Võrumaal

30.09.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Võrumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Aarma

Protokoll:

1. TESSY, s. 31.03.2019, mära, helekõrb, i. Teik, e. Epi, ei. Erts, kasv. Maarika Vahter ja om. Rimmi Agro OÜ
Mõõdud: 132 – 170 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7 8 7,5 7 7,5 53
  8 8 7 8 7,5 7 7,5 75,71%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv pea, keskmine kukal, lai lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, lai rind, keskmine nimme. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega ja sirgjooneline. 5. Traav on piisava rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopis kaotab rütmi, aga aktiivne jalgade töö. 8. Arenev noor mära, aga liialt pealetükkiv.

2. TUGRIK, s. 29.04.2019, täkk, võik, i. Teik, e. Raha, ei. Rikkur, kasv. Maarika Vahter, om. Kelly Ilp
Mõõdud: 145 – 168 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 8,5 7 8 9 8 8 9 66,5
  9 8,5 7 8 9 8 8 9 83,13%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, täkulik. Kehaehituselt allamäge. 2. Kuiv kilmekas ja kerge pea, pikk kukal, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, madal piisava pikkusega turi, keskmine nimme ja luip laudjas. 3. Pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on energiline ja piisava üleastumisega, aga eest kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 7. Hüppevõimsus hea, hüppel piisavalt suurust, läheneb tõkkele tähelepanelikult, ja hea jalgade tööga. 8. Efektse liikumisega, sportlik ja täkulik noor hobune.

3. TEXTER, s. 06.07.2019, täkk, raudjas, i. Tongihote, e. Viripiiga, ei. Vaks, kasv. Jarek Jõela ja om. Egle Veske
Mõõdud: 138 – 172 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7 7 8 8,5 8 7 8 60,5
  7 7 7 8 8,5 8 7 8 75,63%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv kongus keskmise suurusega pea, madal kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, madal lühike turi, pikk selg, ümar laudjas , keskmine sabaasetus ja tagakõrge. Pikema kehaga. 3. Mittekorrektsed piisava suurusega kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seisud normaalsed. 4. Samm on eest kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on ülesmäge impulsiga. 7. Hüppel veel kogenematu. 8. Kerge liikumisega, sümpaatne. Keskmisest parem eestlane. Olukorraga kiiresti kohanev noor hobune.

4. EESTI, s. 06.06.2019, täkk, hiirjas, i. Tohtri Error, e. Vika, ei. Vend Voitka, kasv. Silva Orgla ja om. Kelly Ilp
Mõõdud: 144 – 177 – 21

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 51
  7 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 72,86%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, kitsamapoolne rind, lühike nimme,ja keskmine sabaasetus. Pikema kehaga. 3. Suured kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on tagant kitsas. 5. Traav on aktiivse randmetõstega. 6. Galopp jääb raskepäraseks. 8. Raskema tüübiga täkk, temperamentne ja veidi isekas.

5. RUBY, s. 27.04.2018, mära, kõrb, i. Roky, e. Agata, ei. Aksel, kasv. Priit Ojamaa ja om. Kelly Ilp
Mõõdud: 142 – 164 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8,5 7 7,5 8 8 8 9 64,5
  8,5 8,5 7 7,5 8 8 8 9 80,63%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, keskmise pikkusega kukal, laiem lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kõrgemapoolne pikk turi, keskmine nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja pehmed pikad sõrgatsid. Esijalgade seis kitsamapoolne ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates taatsine. 4. Samm on eest kitsas ja sirgjooneline, aktiivse selja ja tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga. 7. Hüppevõimsus väga hea, hüpe on suur, läheneb tõkkele tähelepanelikult, hea tehnika ja jalgade töö. 8. Lustakas, energiline, sümpaatne, põnev ja töökas mära.

6. LORD, s. 06.06.2018, ruun, hõbemust, i. Laser, e. Arta, ei. Armin, kasv. Ja om. Raivo Urm
Mõõdud: 158 – 200 – 20,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 8 7,5 8 8 8 7 8 61,5
  7 8 7,5 8 8 8 7 8 76,88%

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Suurekasvuline. 2. Keskmine kuiv pea, keskmine kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, laiemapoolne rind, keskmine piisava pikkusega turi, keskmine nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on piisava üleastumisega ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppetehnika ei ole kõige parem ja jalgade töö võiks olla parem. Takistusele lähenemine ei ole väga tähelepanelik. 8. Väga suur. Huvitava värvusega, kompaktne ja sümpaatne hobune.

7. RAHA, s. 08.05.2016, mära, hõbevõik, i. Rikkur, e. Anni, ei. Voore Aurum, kasv. Maarika Vahter ja om. Reelika Voitk
Mõõdud: 143 – 190 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 8,5 7 8 7 7 8 54,5
  9 8,5 7 8 7 7 8 77,86%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, sirge pikk kael, keskmine rind, madal pikk turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline, tagajalagade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega, aga kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga hellitab. 6. Galopp jääb veidi seotuks. 8. Hea tüübi ja välimikuga mära. Täku valikul jälgida korrektseid jalgu.

8. ARMILDE LEE, s. 10.06.2016, mära, hall, i. Aramis, e. Vidriika, ei. Vigur, kasv. Ristitee talu ja om. Rimmi Agro OÜ
Mõõdud: 140 – 193 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8 6 7,5 7,5 7,5 9 54
  8,5 8 6 7,5 7,5 7,5 9 77,14%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, keskmise pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, lai rind, sirge keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja ümar luip laudjas. 3. Mittekorrektsed piisava suurusega kabjad ja pehmed lühikesed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja eetsirandmeline, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on energiline ja eest kitsas, aga piisava üleastumisega. 5. Traav on elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 8. Sümpaatne , elegantse ja ilmeka peaga mära.

9. ALLI, s.16.05.2016, mära, mustjaskõrb, i. Adam, e. Estra, ei. Erkan, kasv. ja om. Kristi Märks
Mõõdud: 143 – 189 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 8 8,5 8,5 7 7 9 57
  9 8 8,5 8,5 7 7 9 81,43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, lühemapoolne selg ja ümar libajas laudjas. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgtasid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on energiline ja piisava üleastumisega ning sirgjooneline. 5. Traav on piisava rütmmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 8. Väga sümpaatne, hea välimikuga, heade jalaseisudega mära, kes hetkel on varsaga.

10. RIBURVÄNT, s. 15.05.2013, mära, must, i. Rellu, e. Vigurvänt, ei. Vigur, kasv. Ristitee talu ja om. Kristi Märks
Mõõdud: 140 – 173 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 8 8 8 7,5 7,5 9 57
  9 8 8 8 7,5 7,5 9 81,43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, lai lõuapärade vahe, keskmine rind, kõrge lühike turi, pikk nimme, libajas laudjas ja tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalg lühem. Tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega, aga sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tööga, aga puudub lennukus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja taskaalus, aga samuti puudub lennukus. 8. Ilus elegantse peaga energiline mära, kes on kasutuses ratsakoolis.

11. ESTRA, s. 27.04.2010, mära, ahkmust, i. Erkan, e. Ralla, ei. Romm, kasv. Jarek Jõela ja om. Kristi Märks
Mõõdud: 149 – 193 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 8 7,5 8 7,5 7,5 9 56,5
  9 8 7,5 8 7,5 7,5 9 80,71%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Kuiv pea, lai lõuapärade vahe, kõrge piisava pikkusega turi, pikk nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad. Väikesed kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, lühike kämblaluu. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, eest kitsas. 5. Traav on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, aktiivse randme tõstega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 8. Suur kompaktne mära. Laste kasutuses ratsakoolis. Leplik, töökas ja heas tasakaalus liikumine.