EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik ülevaatus Muhus

28.09.2017 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Muhus, Tihuse Hobuturismitalus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo ja A. Maripuu

Protokoll:

1. VEERING, s. 06.05.2015, täkk, võik, i. Vaks, e. Arimi, ei. Aaren, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 142 – 173 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8 7,5 6,5 9 55
A.M. 8 7,5 7 7,5 7,5 7 8,5 78,57%
A.M. 8 8 9 8 7 6 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp pole kahe aastasena veel täielikult välja arenenud, mõjub ruunalikult. 2. Väike ilmekas pea, suur silm, hea pea-kaela liitumine, hea kukal, püstine õlg, pikk turi ja veidi pikk nimme. Hetkel tagakõrge. 3. Tugevate liigestega jalad. Esijalgade seis taatsine. Tagajalgadel kerge harkvarbsus ja kooskandsus. Käik eest kitsam. 4. Samm korrektse rütmiga, edasiviiv ning astub hästi üle jälje. 5. Traav on avar ja tagant piisava tõukega, tõstab randmest ja kõverdab kannaliigesest, puhta rütmiga, kuid seljast pinges. 6. Galopp veidi esiotsal ja jääb pingesse. Hüppel tähelepanelik, avab vähe ning jääb seljast pingesse. Täna veidi tormakas. 7. Tore hobune.

2. VESPER, s. 14.04.2014, täkk, kõrb, i. Vaks, e. Romantika, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 146 – 177 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 8 8 9 9 57
A.M. 8 7,5 7,5 8 7,5 8,5 8,5 81,43%
A.M. 8 7,5 7 8 9 9,5 9

1. Hästi väljendunud tõutüübiga eesti hobune. Sugutüüp samuti väga hästi väljendunud, täkulik. 2. Ilmekas pea, suur silm, lai laup, hea kukal, hea pea-kaela liitumine, pikk madal turi, veidi pehme selg ja pikk nimme. 3. Lühem esijalg. Väikesed kabjad. Parem esimene jalg harkvarbne. Tagajalgade seis kitsas, käik korrektne ja sirgjooneline. 4. Samm on hea pikkusega, astub hästi üle jälje ning töötab hästi läbi selja. 5. Traav on hoogne ja avar, töötab hästi läbi selja, hea randmetõste ning kannaliigeste tööga. 6. Galopp ülesmäge, puhta rütmiga ning hea seljatööga. Hüppel tähelepanelik, kiire ja jõuline. 7. Sebroidsed märgised.

3. LATTE, s. 06.03.2012, mära, ahkmust, i. Laaser, e. Elsa, ei, Erra, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 155 – 189 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7,5 7,5 7 7 7 50
A.M. 7 7 7 7 6,5 6,5 7 71,43%
A.M. 7 7 7,5 8 7 8 7

1. Suuremat kasvu tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp pole piisavalt väljendunud, mõjub ruunalikult. 2. Pikemate joontega. Keskmine pea, väike silm, lühike kukal, hea pea-kaela liitumine, madal kaela liitumine, püstine õlg, pikk madal turi, pikk nimme. 3. Jalgadel lühike sõrgats. Esijalad veidi koondvarbsed, tagajalad harkvarbsed. Käik sirgjooneline. 4. Samm on pikk, astub hästi üle jälje, hea lõdvestatusega, õlasti kinni aga hea selja tööga. 5. Traav hea randmetõstega. Väga lühikese õhufaasiga. Tagajalg töötab väga aktiivselt. 6. Galopp esiotsal, elastne ning jääb ülast kinni. 7. Teeb kõik mis vaja ja on väga püüdlik.

4. LEEGION, s. 17.03.2011, ruun, raudjas, i. Laaser, e. Ragbi, ei. Regaal, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 153 – 198 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 8 7 7 8 52,5
A.M. 7 7 7 7,5 6,5 6,5 8 75,00%
A.M. 8 8 8 8 8 7 8

1. Märgatava soome hobuse mõjutusega tõutüüp. Sugutüüp väljendunud. 2. Tiheda kehaehitusega. Veidi kongus profiiliga pea, hea pea-kaela liitumine, keskmine kukal, pikk sügavam kael, lai rind, väga hea pikk ja kõrge turi, tugev selg ja laudjas. 3. Jalgade seis korrektne. Käik sirgjooneline. 4. Samm on avar ja elastne ning töötab hästi läbi selja. 5. Traav on avar ja tihe, kiirustab ning jääb veidi pingesse. 6. Galopp on tihe, selge rütmiga ja jääb esiotsale raskeks. 7. Leplik, koostööaldis ja püüdlik hobune.

5. LAGRITS, s. 07.05.2012, ruun, must, i. Laaser, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 151 – 190 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 8 7 6,5 6,5 7 50,5
A.M. 7 8 7,5 6,5 6,5 6,5 7 72,14%
A.M. 7,5 8 8 7 6,5 6 7

1. Hea kergema tõutüübiga eesti hobune. Sugutüüp ei ole hästi arenenud, mõjub märalikult. 2. Ilmekas sirge profiiliga pea, hea ja avar pea-kaela liitumine, väga lai lõuapärade vahe, pikk kael, lai rind, kõrge pikk turi, tugev selg ja laudjas. Hea seljajoon. Proportsionaalne ja tihe, pikemate joontega. 3. Jalgadel veidi väiksed sõrgatsiliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis kitsas. Käik sirgjooneline, tagant kitsas. 4. Samm on piisavalt avar, astub üle jälje ning on selge rütmiga. 5. Traav on tihe, õlast seotud, väikese õhufaasiga ning jookseb sirgete jalgadega. 6. Galopp on tihe, jookseb sirgete jalgadega ja jääb täna veidi pingesse. 7. Väga töökas ja kontaktialdis hobune.