EHKAS – Eesti hobuse eest

Piirkondlik ülevaatus Raplamaal

22. mail toimus Sikeldis piirkondlik ülevaatus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo, R. Pillaroo-Lauri, K. J. Aarma

Protokoll:

 1. AAKER, s. 19.05.2013, ahkmust, ruun,  i. Arthur, e. Eena, ei. Ets, kasv. Temmo Toll ja om. Anneli Käo
  Mõõdud:  154 – 183 – 21

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7,5 7 7,5 8 7,5 7,5 52
  A.M. 6,5 7 6,5 7 8 7 7 74,29%
  R.P.L. 7 8 8 8 8 8 8

  1. Tõutüübilt suurem eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Proportsionaalne keha, sirge pea,kitsas pea-kaela ühendus, kitsas laup, püstine abaluu, lühike kael ja luipu laudjas. 3. Karvased jalad. Kabjad korrektsed. Käik tagant kitsas ja sirgjooneline. 4. Samm on pikk, kuid samas ettevaatlik ja sirgjooneline. 5. Traavist tõstab jalga randmest, aga sirutus jääb väheseks. Kannaliigesest kõverdab ja astub keha alla. Ühtlane ja voolujooneline. 6. Galopp on suur ja läbi selja, kuid kaotab rütmi. Hüppevõimsus hea. 7. Mitte-eestlaslik suur hobune, veidi arg, aga käsitletav. Üldiselt jätab meeldiva mulje.
  aaker

 2. ROKI-BALBOA, s. 07.07.2011, kõrb, ruun,  i. Rotser, e. Enia, ei. Elkar, kasv. OÜ Lal Merii ja om. Riina Säälik
  Mõõdud:  142 – 164 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8,5 7 6,5 6 6,5 7 7 48,5
  A.M. 8,5 7 6,5 6,5 7 7,5 7,5 69,29%
  R.P.L. 9 8 7 7 7 7 7
  K.J.A. 8,5 6,5 5,5 5 6 7 6,5

  1. Tõutüüp ja sugutüüp väga hästi väjendunud. Sportlik ja kõrgejalgne. 2. Ilmekas väiksem pea, kitsam pea-kaela ühendus, pikk kõrge turi, pehme selg ja luipu laudjas. Tundub eest veidi kitsa kehaga, aga proportsioonis. 3. Karvased jalad. Esijalgadel märgatav harkvarbsus. Esijalgade kabi veidi püstine, tagajalgadel lame. Tagajalgade seis lai ja käik samuti tagant lai. Pikk säär. 4. Samm lühike ja pinges. 5. Traavis jookseb tagant välja ja on kange. 6. Galopp suur ja hoogne, kuid pinges. Sooviks näha paremat jalgade kõverdatust. 7. Üldmulje jääb täna väga pingesse. Hobune tundub närviline, aga käsitletav.
  roki

 3. MUUKSI ASI ANTS, s. 16.04.2013, valkjaskollane, ruun,  i. Apollo, e. Tooni, ei. Toonik, kasv. ja om. Muuksi Muhe OÜ
  Mõõdud:  141 – 185 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 8 8 8 8,5 8,5 8,5 57,5
  A.M. 8 8 7,5 7,5 9 8,5 8 82,14%
  R.P.L. 8 8 8,5 8 8 8 9

  1. Universaalse tüübiga eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keha ristkülikukujuline. Hea ülaliiniga. Korrektne ja proportsioonis hobune. Lai pea-kaela ühendus, lai lõuapärade vahe ja pikk turi. 3. Tugevad ja kuivad jalad. Esijalad korrektsed, tagajalad veidi harkvarbsed. Käik sirgjooneline. 4. Samm hoogne, maadhaarav ja edasiviiv. 5. Traav elastne ja pikk, töötab hästi läbi selja ning on heas tasakaalus. 6. Galopp pikk, heas rütmis ja tasakaalus. Hüppel puhas ja püüdlik. 7. Meeldiv, tähelepanelik ja kuulekas noor hobune.
  asiants asi

 4. VOORE RISSA, s. 08.06.2013, kõrb, mära,  i. Raksel, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
  Mõõdud:  145 – 176 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 8 52
  A.M. 8 8 7 7 7,5 7,5 8 74,29%
  R.P.L. 8 8 8 8 8 7,5 8
  K.J.A. 7 7 6,5 8 6 7 8

  1. Hästi väljendunud tõu ja sugutüübiga eesti hobune. Märalik. 2. Ilmekas pea, hea kaela asetus ja pea liitumine, luipu laudjas. Proportsioonis ja kõrgejalge hobune. 3. Heade kapjadega jalad. Käik sirgjooneline, tagant kitsas ja traavis kerib. 4. Samm veidi lühike, kuid maadhaarav ja lõdvestunud. 5. Traav elastne, suhteliselt pikk ja ühtlane. Töötab läbi selja, aga veidi kerib. 6. Galopp heas tasakaalus, hea rütmiga, pikk ja ühtlane. Hüppel tähelepanelik, esiots kiire, aga tagaots jääb veidi rippu. Hüppel tundub kerge. 7. Väga tähelepanelik ja rahulik noor hobune. Olemuselt väga meeldiv.

  rissa-3rissa