EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlikud noorhobuste ülevaatused Hiiumaal

28.09.2022 toimusid piirkondlikud noorhobuste ülevaatused Hiiumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Karin Aarma ja Reet Pillaroo-Lauri

Protokoll:

1. RUUTER, s. 02.04.2020, täkk, mustjaskõrb, i. Rüütel, e. Väle, ei. Viks, kasv. Maarika Vahter ja om. Siret Põllu
Mõõdud: 146 – 180 – 20
Hobune kuulub Aita 3552E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 9 8 7.5 8.5 8 7 9 65.5
K.A. 9 9 8 7 9 8 7 9
R.P.L. 8 9 7.5 8 8 7.5 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tihe ja tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, pikemapoolne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge piisava pikkusega kael, laiemapoolne rind, madalamapoolne piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, normaalne nimme, väga hea ülajoon, ümar luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Väga head korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates veidi saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, aktiivse selja ja jalgade tööga ja astub pikalt üle jälje. Käik on eest kitsas. 5. Traav on elastne ja lennukas, hea rütmiga, tasakaalus ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on samuti elastne ja lennukas. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Takistusele läheneb tähelepanelikult. Äratõuge kiire. 8. Ülimalt sümpaatne ja elegantne täkk. Väga hea pea-kaela liitumine. Väga meeldiva välimuse ja olemusega kõrgejalgne hobune.

2. ERIK, s. 05.06.2020, ruun, kõrb, i. Elton, e. Airiin, ei. Voore Aurum, kasv. Mari-Anna Alviste ja om. Siret Põllu
Mõõdud: 144 – 188 – 20,5
Hobune kuulub Miira(kõrb) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 8 8 8 61
K.A. 8 8 7 7 7 8 8 8
R.P.L. 8 7.5 7 7 7 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, väiksem silm, normaalse pikkusega kukal, laiemapoolne lõuapärade vahe, kõrgemapoolne kaela liitumine, piisava pikkusega luigekael, keskmine rind, madalamapoolne lühike turi, pehme selg, pikemapoolne nimme, ümar libajas laudjas, madalamapoolne sabaasetus ja tagakõrge. 3. Normaalsed mittekorrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja koondvarbne ning tagajalgade seis samuti lai. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga ja piisava üleastumisega. Käik on kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, vähese elastsuse ja lennukusega. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Hea suurusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Tüüpiline eesti tõugu hobune. Sümpaatne, meeldiva olemisega, hea tarbehobune.

3. TUULE, s. 20.05.2020, mära, kõrb, i. Tormis, e. Valentiina, ei. Vigur, kasv. Ristitee talu ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 147 – 180 – 19
Hobune kuulub Tiina 3457E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7 8.5 39
K.A. 8 8 7 7 8.5
R.P.L. 8 8 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline suuremakasvuline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, normaalne nimme, lühike ümar luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Mittekorrektsed kabjad ja pehmed pikemapoolsed sõrgatsid. Lühem esijalg. 4. Samm on piisava üleastumisega, aga riivleb ja rebasekäik. 8. Sümpaatne ja ilus mära.

4. LIIDA, s. 14.05.2020, mära, ahkmust, i. Lasuur, e. Anastasija, ei. Antsi, kasv. Ristitee talu ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 134 – 157 – 17,5
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 6.5 5.5 7 8 7.5 7.5 6.5 55.5
K.A. 6 6 5 7 9 7 8 6
R.P.L. 8 7 6 7 7.5 7.5 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole vee täielikult välja arenenud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lühemapoolne kukal, sirge lühike kael, kitsas rind, keskmine piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, normaalne nimme, luip ümar laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Normaalse suurusega mittekorrektsed kabjad ja väga pehmed sõrgatsid. Väikesed kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis on kitsas ning tagajalgade seis on kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on piisava rütmiga, tasakaalus ja piisava üleastumisega. Käik on kitsas nii eest kui tagant. 5. Traav on kerge, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga. 6. Galopp on piisava rütmiga, tasakaalus, kerge ja lennukas. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Ja takistusele lähenedes tähelepanelik. 8. Efektse traaviga ja hea hüppega hobune. Võiks olla veidi paremas kehas.

5. RILAINE, s. 29.04.2020, mära, hall, i. Rammus, e. Velaine, ei. Viks, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 134 –
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 7.5 8 8 55
K.A. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
R.P.L. 8 8 7 8 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Väiksemakasvuline. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, pikemapoolne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge lühike kael, kitsas rind, madal lühike turi, pehme selg, lühike nimme, ümar luip laudjas, madal sabaasetus ja tagakõrge. 3. Pehmed lühikesed sõrgatsid. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on piisava üleastumisega, aga kerib. 8. Veidi arglik hobune.

6. REGIINA, s. 21.05.2020, mära, hall, i. Rammus, e. Rege, ei. Rikoshet, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 125 – 152 –
Hobune kuulub Valli 2909E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 8 39.5
K.A. 7.5 7.5 8 7.5 8
R.P.L. 8 8 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmine kuiv pea, pikemapoolne kukal, sirge keskmise pikkusega kael, madal lühike turi, ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on piisava üleastumisega, sirgjooneline ning kitsas nii eest kui tagant. 8. Kompaktne, väga hea iseloomuga rahulik mära.

7. RILLA, s. 30.05.2020, mära, raudjas, i. Rammus, e. Villa-Nova, ei. Viks, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 130 – 147 – 17
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7 8 38.5
K.A. 7.5 7.5 7.5 7 8
R.P.L. 8 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, madal lühike turi, lühike nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Pehmed sõrgatsid.Väikesed kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas ja harkvarbne ja tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on piisava üleastumisega, aga kitsas. 8. Tore hobune.

8. EERIKA, s. 21.07.2020, mära, kõrb, i. Eber, e. Aaria, ei. Aramis, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 132 – 161 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 7 8 37
K.A. 7 7 7 7 8
R.P.L. 8 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kompaktne ja väiksemakasvuline. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega toores pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega turi, lühike selg, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Väiksed toored kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on tagant kitsas. 8. Proportsioonis, rahulik ja sümpaatne noorhobune.

9. RAAMA, s .27.07.2020, mära, must, i. Ramson, e. Rasta, ei. Rellu, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 132 – 163 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 9 40.5
K.A. 8 8 8 7.5 9
R.P.L. 8 7.5 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Väiksemakasvuline. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, keskmise pikkusega lühike turi, lühike selg, pikk nimme, lühike ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on kitsas ja sirgjooneline. 8. Kompaktne ja proportsioonis, aga veidi tahtetu ja isepäine mära.

10. AMINE, s. 01.07.2020, mära, must, i. Arell, e. Ellu, ei. Elder, kasv. Ristitee talu ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 136 – 161 – 18,5
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 8.5 40
K.A. 8 8 8 7.5 8.5
R.P.L. 8 8 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, normaalne nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Pehmed sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne. 4. Samm on piisva üleastumisega. Käik sirgjooneline ja eest kitsas. 8. Sümpaatne ja tore mära.

11. RITSON, s. 25.04.2020, täkk, hõbeahkmust, i. Rammus, e. Rizi, ei. Rasmus, kasv. ja om. OÜ Hiiu Küülik
Mõõdud: 132 – 154 – 18,5
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 8 8 8 8 63
K.A. 8 8 8 7 8 7.5 8 8
R.P.L. 8 8 7 8 7.5 8 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väiksemakasvuline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, hea pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, tõusev rind, madal pikemapoolne turi, pikk selg, normaalne nimme ja ümar laudjas. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalsed kuivad kanna- ja randmeliigesed, Esijalgade seis kitsas ja tagajlgade seis harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja piisava üleastumisega. Käigul kerib eest ja tagant on kitsas. 5. Traav on kerge, hea randmetõstega, aga veidi lühikesevõitu. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, kerge, aga jääb lühikeseks. 7. Hüppel läheneb takistusele tähelepanelikult. Hüppetehnika ja võimsus head. 8. Väga huvitava värvusega, kompaktne, juttselgne ja veidi ettevaatlik noor hobune.

12. RAMBO, s. 06.05.2020, täkk, tumekõrb, i. Rammus, e. Raili, ei. Ramson, kasv. ja om. OÜ Hiiu Küülik
Mõõdud: 135 – 157 – 18
Hobune kuulub Askra 3300E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 7 7.5 9 8 8 62.5
K.A. 7 7.5 7.5 6.5 7.5 8.5 8 8
R.P.L. 8 8 7 7 7 9 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Väiksemakasvuline. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, kitsamapoolne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge lühike kael, madalamapoolne lühike turi, pikk selg, lühike nimme, luip laudjas ja tagakõrge. Lühemate joontega. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja pehmepoolsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on piisava üleastumisega. Käik on kitsas ja kerib ning sõrgatsist väändunud. 5. Traav on lühike ja seotud. 6. Galopp on kergete pööretega ja hea rütmiga. Eelistab seda allüüri. 7. Hüppel jätab esijalad veidi rippu. 8. Heade liikumistega, aga veidi isepäine hobune.

13. ROOL, s. 12.06.2020, täkk, hall, i. Rammus, e. Rosalii, ei. Rotser, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 135 – 156 – 17,5
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 7 6.5 8 8 8 60.5
K.A. 7 7.5 8 7 6 8 8 7.5
R.P.L. 8 8 7 7 7 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väiksemakasvuline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, lühemapoolne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge lühike kael,kitsas rind, madal lühemapoolne turi, piisava pikkusega selg, lühike nimme, libajas laudjas ja tagakõrge. 3. Normaalsed keskmisest pikemad sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis lai. Piisava suurusega tugevad kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja piisava üleastumisega. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on lühike ja jääb seotuks. 6. Galopp on hea rütmiga, heas tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 7. Hüppel hea tehnika ja piisavalt võimsust. Tõkkele läheneb tähelepanelikult. 8. Veel arenemisjärgus noor hobune. Tubli, tasakaalukas, keskmiste liikumistega hobune. Teeb täpselt niipalju kui palutud.

14. RAKS, s. 05.07.2020, täkk, võik, i. Rammus, e. Akeliina, ei. Aksel, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 138 – 168 – 19
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7 8.5 8.5 8.5 8.5 64.5
K.A. 8 8 8 7 9 8.5 8.5 8.5
R.P.L. 8 8 7 7 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilmekas kuiv kerge pea, hea pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, laiemapoolne rind, keskmise suurusega lühemapoolne turi, piisava pikkusega selg, lühike nimme ja ümar libajas laudjas. 3. Normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tahajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ning piisava üleastumisega. Käik on sirgjooneline ja eest kitsas. 5. Traav on hea randmetõstega, hea rütmiga, tasakaalus ja kerge. 6. Galopp on samuti kerge. 7. Hüppe tehnika ja võimsus head. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Koostööaldis, sümpaatne, rahulik noorhobune.

15. RALLI, s. 13.07.2020, täkk, kõrb, i. Rammus, e. Trilla, ei. Tukker, kasv. ja om. OÜ Hiiu Küülik
Mõõdud: 131 – 158 – 17,5
Hobune kuulub Tiina 3234E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8.5 7.5 7.5 7.5 8 8 8.5 63.5
K.A. 8 8.5 7 7.5 7.5 8 8 9
R.P.L. 8 8 7.5 7.5 7.5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väiksemakasvuline tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, madal lühemapoolne turi, sirge lühemapoolne selg, lühike nimme ja tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja pehmepoolsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seisud normaalsed. 4. Samm on hea rütmiga tasakaalus ja piisava üleastumisega. Käik on eest kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on piisava rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus.7. Hüppe tehnika ja võimsus head ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Koostööaldis, energiline, heade liikumistega. Sõõrsilm.

16. TURGES, s. 16.05.2020, täkk, raudjas, i. Tormis, e. Reidi, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 133 – 152 – 18
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7 8 8.5 8.5 8.5 64.5
K.A. 8 8 8 7 8 8.5 8.5 9
R.P.L. 8 8 7.5 7 7.5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väiksemakasvuline tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Kuiv kerge pea, hea pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, madalamapoolne kaela liitumine, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, pehme pikk selg, pikk pehme nimme, luip lühike ümar laudjas, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Normaalse suurusega kabjad ja pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis lai. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on kitsas ja teeb rebasekäiku. 5. Traav on hea rütmiga, kerge, heas tasakaalus ja elastne. 6. Galopp on kerge ja hea suurusega. 7. Suur hüpe, väga hea tehnika ja võimsusega. 8. Hea liikumusega, sümpaatne, hea iseloomuga, koostööaldis ja tasakaalukas noor hobune.

17. AASALILL, s. 10.06.2020, mära, kõrb, i. Arell, e. Rellutar, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 139 – 171 – 18
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 40
K.A. 8 8 8 8 8
R.P.L. 8 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, pikemapoolne kukal, normaalne lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keksmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge lühike selg, pikk nimme, ümar libajas lühike laudjas ja kõrgemapoolne sabaasetus. 3. Normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, piisava üleastumisega ja sirgjooneline. 8. Sümpaatne ja väga tore noorhobune.

18. LOOS, s. 17.07.2019, täkk, kõrb, i. Laaser, e. Rosalii, ei. Rotser, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 142 – 172 – 19
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7 7.5 7.5 7 8 52.5
K.A. 7.5 7.5 7 7.5 8 7 8
R.P.L. 8 7 7 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, normaalne kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, kõrge pikk turi, pehme piisava pikkusega selg, keskmine nimme, luip laudjas, madal sabaasetus ja tagakõrge. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja normaalsed piisava pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja piisava üleastumisega. Käik on sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus ning väga kerge. 6. Galopp on piisava rütmiga. 8. Kompaktne, väga sõbralik, tasakaalukas, lihtsasti käsitletav, koostööaldis ja aastaga väga hästi arenenud noor hobune.

19. LARRY, s. 14.05.2019, täkk, hall, i. Laaser, e. Raili, ei. Ramson, kasv. ja om. OÜ Hiiu Küülik
Mõõdud: 145 – 171 – 20
Hobune kuulub Askra 3300E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7 7.5 7.5 8 53.5
K.A. 8 8 7.5 7 8 7 8
R.P.L. 8 8 7 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmine kuiv pea, lühemapoolne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, püstine abaluu, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, normaalne nimme, luip ümar laudjas ja tagakõrge. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad ja keshmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. Suured kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja energiline. Käik eest kitsas. 5. Traav on kerge ja hea rütmiga. 6. Galopp on samuti kerge. 8. Meeldiv, tasakaalukas, sõbralik, kergesti käsitletav ja koostööaldis noor hobune.

20. LEEK, s. 02.09.2019, täkk, raudjas, i. Laaser, e. Reet, ei. Rikoshet, kasv. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 145 – 177 – 20
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 8.5 8 8.5 8.5 8 8 66.5
K.A. 9 8.5 8.5 8 9 9 8 7.5
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suuremakasvuline väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp on väga hästi väljendunud, täkulik. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, lai rind, kõrge lühike turi, piisava pikkusega selg, normaalne nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja pehmed pikemapoolsed sõrgatsid. Lühikesed kämblaluud. Esijalgade seis on lai ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ning piisava üleastumisega. Käik on eest normaalne ja tagant kerib. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus ja lennukas. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ja hea pikkusega. 7. Hüppel takistusele lähenedes tähelepanelik. 8. Efektne ja hea liikumisega, aga isepäine hobune.

21. RAFII, s. 30.04.2018, mära, kõrb, i. Rannik, e. Teele, ei. Topper, kasv. Siret Põllu ja om. Musta Mära Tall OÜ
Mõõdud: 152 – 190 – 20
Hobune kuulub Rita 3550E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 8 7 8 53
K.A. 8 8 7 7 9 7 8
R.P.L. 8 7.5 7 7 7.5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine tõusev rind, kõrgemapoolne pikk turi, sirge piisava pikusega selg, pikemapoolne nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalse suurusega kabjad ja pehmepoolsed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga ning hea üleastumisega. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ning aktiivse selja tööga. 8. Hea suuremat kasvu sugumära.

22. RUUBEL, s. 20.07.2018, täkk, hõbemust, i. Rüblik, e. Rubla, ei. Ruubik, kasv. Helin Kurisoo ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 153 – 194 – 19
Hobune kuulub Taara 3208E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7.5 7.5 8.5 40
K.A. 9 8 8 8 9
R.P.L. 8 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, täkulik. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, normaalne nimme. libajas ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Normaalsed kabjad ja pehmed sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates tugevalt saabeljalgne. 4. Samm on piisava rütmiga ja astub jälge. 8. Väga rahulik ja sümpaatne täkk. Hea söödakasutaja. Ilus värvus.

23. TEELE, s. 09.04.2009, mära, võik, i. Topper, e. Exleegia, ei. Elder, kasv. Maarika Vahter ja om. Siret Põllu
Mõõdud: 150 – 205 – 20,5
Hobune kuulub Rita 3550E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 6.5 7 8 35.5
K.A. 6 7 6 7 8
R.P.L. 8 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suuremakasvuline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Raske toores pea, kitsas pea-kaela ühendus, madal kaela liitumine, kael jäme ja lühike, lai rind. Piisava suurusega turi, keskmise pikkusega selg ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis harkvarbne ja kitsas. 4. Samm on piisava rütmiga, tasakaalus ja tagant kitsas. 8. Proportsioonis, tasakaalukas, rahulik hobune. Hea lastehobune.