EHKAS –  Eesti hobuse eest

Eesti Tõugu Hobuste Hindamise Juhend

Ülevaatuste toimumise ja tulemuste kohta leiab info EHKASe kodulehelt KALENDRIST.

Eesmärk:
Eesti tõugu noor- ja suguhobuste jõudlusandmete kogumine, nende võrdlev hindamine, valik ja aretusväärtuse määramine.

Osavõtjad: eesti tõugu hobused alates teisest eluaastast.

Eesti tõugu hobuste hindamise juhend on aluseks eesti tõugu hobuste hindamisele ülevaatustel. Ülevaatusel peab hobusega kaasnema hobuse identifitseerimist võimaldav dokument (pass), mis tuleb esitada hindamiskomisjonile enne ülevaatust.

Võimalikult kõigi eesti tõugu hobuste kaasamiseks hindamisel ülevaatustel korraldatakse ülevaatused kahel tasemel.

TASE A: Ülevaatus hobuse käekõrval ja vabaliikumisel esitlemisega, hobused mõõdetakse. Hinnatakse 10 punkti skaalal järgnevaid valiktunnuseid:
a) tüüp
b) kehaehitus
c) jalad
d) samm
e) traav
f) galopp (Ülevaatustel soovituslik. Aastanäitusel kohustuslik.)
g) hüpe (Aastanäitusel täkkudel kohustuslik)
h) üldmulje

TASE B: Ülevaatus ilma liikumise kohustusliku hindamiseta. Hinnatakse 10 punkti skaalal järgnevaid valiktunnuseid:
a) tüüp
b) kehaehitus
c) jalad
d) üldmulje

Ülevaatusel on kahe hindamiskomisjoni liikme (või hindaja ja hindaja kandidaat) olemasolu soovituslik, Aastanäitusel kolme hindaja olemasolu kohustuslik.

Hobuste arv ülevaatusel ei ole piiratud. Osalema on oodatud kõik hobusekasvatajad võimalikult kõigi eesti tõugu hobustega. Ülevaatused on eelkõige järelkasvu ülevaatused, mistõttu tuleks esitada ka ruunad. Eraldi hinnatakse täkud, märad ja ruunad.

Ülevaatuste aeg ja koht määratakse tegevteenistuse poolt hobuseomanike ja ülevaatuste korraldajatega kokkuleppel vähemalt 3 päeva enne vastava ülevaatuse toimumist.

Ülevaatuse korraldajal on õigus hindamiskomisjoni ja kandidaatide nimekirjast valida endale meelepärased hindajad. Kui valitud hindajal puudub võimalus ülevaatusel osaleda, valib korraldaja uue hindaja.

Iga hobuseomanik võib valida, kus ta oma hobuseid näidata tahab. Lubatud on ka ühe hobuse esitamine mitmel ülevaatusel. Erandkorras võib komisjon ülevaatuse järgselt samal päeval üle vaadata ülevaatusele tehnilistel põhjustel toomata hobuseid ümbruskonna tallides omanike soovil. Tallide omanikud võivad taotleda ülevaatust oma tallis, kui on võimalik tagada ülevaatuse korraldamiseks käesoleva juhendiga nõutavad tingimused.

Aastanäitustele kutsutakse hobused tõukomisjoni otsusega. Aastanäitusel osalevad 3-6 aastased märad ning 2-3 aastased ja vanemad täkud. Aastanäitusele kutsutud hobuste transportimise kulud katab võimalusel EHKAS vastavalt juhatuse kinnitatud korrale.

Hindamine
Kõikidel ülevaatustel hindavad hobuseid EHKASe poolt tunnustatud hindamiskomisjoni liikmed või hindaja kandidaadid. Hindajate tunnustamise kord on ära toodud Jõudluskontrolli korras.
EHKASe juhatus võib vajadusel kutsuda hindama ka asjatundjat, kes ei ole EHKASe poolt tunnustatud hindajate nimekirjas.

Hobuste osalemine tuleb registreerida aadressil eestihobuseselts@gmail.com või andes osalemisest teada telefoni teel. Kõikidel osalevatel hobustel peavad olema kaasas passid.

Ülevaatuse ülesehitus
1. Mõõtmine. Hobuselt võetakse enne hindamist kolm mõõdet (turjakõrgus, rinnaümbermõõt,
kämblaümbermõõt), mis kantakse hindamislehele (Lisa 2). Suguhobuste hindamisel on soovitav esitada hobuseid koos järglastega.
2. Eksterjööri hindamine paigal, sammus ja traavis sirge peal edasi-tagasi liikudes.
3. Ülevaatustel ja Aastanäitusel hobuste hindamine vabaliikumisel ning soovitavalt vabahüpped hobuste hüppevõime väljaselgitamiseks.

Vabaliikumiste hindamiseks kasutatav piiratud väljaku või selle osa minimaalne pikkus 20-30 m, soovitatav laius 20m.
Takistuste rivi asetus on järgmine: nurgas maalatt, millele järgneb 5.5 – 6m vahega püsttakistus (rist) ning 6 – 6.6m järel püsttakistus või okser. Väljaku keskel soovituslik eraldatud ala hindajatele.

                          

Aastanäituse osavõtutingimused ja kord määratakse juhendiga.

Ülevaatuste ja Aastanäituste toimumise ja tulemuste kohta koos sõnaliste hinnangutega avaldatakse EHKAS kodulehel.