EHKAS –  Eesti hobuse eest

Eesti Tõugu Hobuste Aastanäitus 2020

Selleaastane Eesti tõugu Hobuste Aastanäitus toimub 10.oktoobril 2020.a Järvamaa Kutsehariduskeskuse ratsakompleksis Säreveres.

Kohtunikekogu: Ingrid Randlaht, Astra Nilk, Karin Aarma, Helin Kurisoo

Osavõtu tingimused:
Osa võtma kutsutakse k õik eesti tõugu täkud tunnustuse saamiseks, kasvatajatele tutvustamiseks või esitlemiseks müügi eesmärgil. Näitusel
lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass.

Registreerimine:
Osavõtust teatada hiljemalt 6.oktoobriks eestihobuseselts@gmail.com või
tel. +372 55 14 558 . Registreerimisel palun saata täkust pilt (juhul kui EHKASel see puudub) ja soovi korral viidata oma müügisoovile. Õigeaegsel registreerimisel trükitakse täku info kakataloogis.

Autasustamine:
Kõiki osavõtjaid autasustatakse osavõtja roseti ja diplomiga, Best in Show
täkule auhinnatekk. EHKASe tõuraamatu kahele parimale täkule on välja pandud auhind, milleks on kuuajaline rakendi treening ja sellele järgnev 2021 Aastanäituse rakendikatsel osalemine.

Ülevaatuse ajakava:
Hobuste tervise kontroll ja mõõtmine 11.00 – 12.00
Hobuste tutvustamine maneežiga lubatud 10.00 – 12.00 ainult käekõrval.
Ülevaatus algab kell 12 .00
1. tarbehobuse rakendikasutuse katse vastavalt rakendikatse juhendile
2. 3a ja vanemate täkkude esitlus ratsa või käekõrval ning hüppel
3. 2a täkkude esitlus käekõrval ja vabaliikumisel ning hüppel
4. täkkude ring ja autasustamine

Täpsem ürituse juhend on leitav: Aastanäitus_juhend_2020