EHKAS –  Eesti hobuse eest

EHKAS üldkoosolek 5. augustil Matsalus

Tervitused liikmetele!

Oled oodatud MTÜ EHKAS üldkoosolekule laupäeval, 5.augustil kell 12.00 Matsalu Külastuskeskuses Penijõe, Lääneranna vald, Pärnumaa.  

Päevakord:

– 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
– 2023. tegevuse ja eelarve kinnitamine
– Aretusprogrammi ja JK paranduste kinnitamine
– Revidendi valimine
– Juhatuse liikme Madis Noor tagasikutsumine

Aruanded ja eelarve lisatud kirjale, kalender leitav kodulehel  https://eestihobu.ee/kalender/ 

Aretusprogrammi ja JK korra muudatusettepanekud on kirjale lisatud. Kardinaalseid muudatusi hetkel ei tule, pigem väikesed parandused. JK korras lisandub ülevaatuse B tase, eeskätt selleks, et jõudluskontrollis oleks kaasatud rohkemad eesti tõugu hobuseid. Kevadel sai tõukomisjoni töörühmale tööülesandeks aretusprogrammis täkkude tunnustamise osa üle vaadata. Need ettepanekud ja muudatused toome parandustega teieni järgmisel üldkoosolekul.

Valida on vaja ka revident, oodatud on ettepanekud kandidaadi osas.

Juhatuse liikme tagasikutsumine on tingitud liikmete arvamusavaldusest. Välja on toodud Madis Noor kuulumine kahe konkureeriva seltsi juhatusse, mis on selge huvide konflikt, eeskätt seltsi tööd ja finantse puudutava info omamise ja jagamise osas. 

Koostööst kahe seltsi vahel (EHKAS, EHS): toimunud on aasta jooksul 2 kokkusaamist. Koostöö võimalust näeb EHS vaid EHKASe korraldatava Eesti Hobuste Meistrivõistluste osas, liikmete kooskõlastuse puhul ka Aastanäituste osas, välistatud on sisuline koostöö tõuraamatu kannete ja tõuraamatu numbrite dubleerimise osas, EHKASe tõuraamatu numbrite EHSi väljastatavate passidesse trükkimises, EHKASe täkkude tunnustamine, EVA programmi arendamisega seotud kulude ja hiirugeeni laialdasema uuringute osaline rahastamine,  EHS Rakendivõistluse Karikasarja osas.

Kõigis punktides tekkivate küsimuste korral küsige julgelt lisainfot/ kirjavahetust / protokolle.

Liikmel, kellel puudub võimalus osaleda koosolekul palume tutvuda saadetud materjalidega ja võimalusel märkida volikirjal oma seisukohad päevakorra punktide osas.

PS! Palun vaadake üle ka oma liikmemaksu tasumised. 

Kohtumiseni,
Anu Matsoo