EHKAS –  Eesti hobuse eest

EHKASe Aastanäitus 2021

Autor: Janeli Lepla

Selleaastane Eesti tõugu Täkkude Aastanäitus toimub 10. oktoobril 2021.a Vana-Nurme talus Pärnumaal.
Tähelepanu! Meie üritusel on fotograaf, kes kõik hobused päeva jooksul üles pildistab!
Kristel Vaht https://www.facebook.com/kristhelfotograafia
https://www.kristhelfoto.com/

Kohtunikekogu: Astra Nilk, Taimi Usin, Helin Kurisoo
Osavõtu tingimused:
Osa võtma kutsutakse kõik eesti tõugu täkud tunnustuse saamiseks, kasvatajatele tutvustamiseks või esitlemiseks müügi eesmärgil. Näitusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass.
Registreerimine:
Osavõtust teatada hiljemalt 6.oktoobriks eestihobuseselts@gmail.com või tel. +372 55 14 558. Registreerimisel palun saata täkust pilt (juhul kui EHKASel see puudub) ja soovi korral viidata oma müügisoovile. Õigeaegsel registreerimisel trükitakse täku info ka kataloogis.
Autasustamine:
Kõiki osavõtjaid autasustatakse roseti, diplomi ja nimeplaadiga päitsetega. Best in Show täkule auhinnatekk. EHKASe tõuraamatu kolmele parimale täkule on välja pandud auhind, milleks on kuuajaline rakenditreening ja 2022/23 Aastanäituse rakendikatsel osalemine.
Ülevaatuse ajakava:
Hobuste tervise kontroll ja mõõtmine: 10.00-11.00
Hobuste tutvustamine maneežiga lubatud 10.00-11.00 ainult käekõrval.
Ülevaatus algab kell 11.00
1. ratsakatse – tunnustust taotlevatele täkkudele
2. rakendikatse – tunnustust taotlevatele täkkudele
3. 3a. ja vanemate täkkude esitlus käekõrval ja vabaliikumisel ning hüppel
4. 2a täkkude esitlus käekõrval ja vabaliikumisel ning hüppel
5. täkkude ring ja autasustamine

JUHEND

Esitlemisjärjekord_2021

Osalevate täkkude tutvustused

Ülekanne: