EHKAS –  Eesti hobuse eest

EHKASe eesti tõugu hobuste Aastanäitus 2019

Selleaastane EHKASe eesti tõugu hobuste aastanäitus toimub 20. oktoobril kell 11.00, Tori Hobusekasvanduses, Pärnumaal.

Ülevaatuse ajakava:
– Hobuste tervise kontroll ja mõõtmine: 10.00-11.00
– Hobuste tutvustamine maneežiga lubatud 9.00-11.00 ainult käekõrval.
– Tarbehobuse rakendikasutuse katse – vastavalt rakendikatse juhendile
– 3a. ja vanemate täkkude esitlus ratsa või käekõrval ning hüppel
– 2a täkkude esitlus käekõrval ja vabaliikumisel ning hüppel
– Täkkude ring ja autasustamine

Kohtunikekogu: Ingrid Randlaht, Karin Aarma, Taimi Usin, Helin Kurisoo

Osavõtu tingimused: Osa võtma kutsutakse kõik eesti tõugu täkud – tunnustuse saamiseks, kasvatajatele tutvustamiseks või esitlemiseks müügi eesmärgil.

Registreerimine: Osavõtust teatada hiljemalt 15.oktoobriks eestihobuseselts@gmail.com või tel. +372 51 46552. Registreerimisel palun saata täkust pilt (juhul kui EHKASel see puudub)
ja soovi korral viidata oma müügisoovile. Õigeaegsel registreerimisel trükitakse täku info ka kataloogis.

Esitlejad: Nõutav on hobuse esitleja korrektne riietus ja turvakübar.

Hobuste majutus: Näitusepäeval garanteeritakse osalejatele boksikoht. Hind 15€, hein on boksi hinnas.

Transpordi kompensatsioon: EHKASe TR hobustele kompenseeritakse transport 26senti/km (KM kohuslastel lisandub käibemaks) esitatud arve või avalduse alusel.

Autasustamine: kõiki osavõtjaid autasustatakse osavõtja roseti ja diplomiga. EHKASe tõuraamatu kahele parimale täkule on välja pandud auhind, milleks on kuuajaline rakenditreening ja sellele järgnev 2020 Aastanäituse rakendikatsel osalemine. Selts jätab endale õiguse auhinna saaja ümber vaadata juhul, kui auhinnalisele kohale valitud täkk kastreeritakse, haigestub või kui muudel objektiivsetel põhjustel on täku treenimine muutunud võimatuks. Täpsemad tingimused ja kokkulepped määratletakse seltsi ja auhinnalisele kohale valitud hobuse omaniku vahelises lepingus.

JUHEND
TARBEHOBUSE RAKENDIKASUTUSE KATSE JUHEND