EHKAS –  Eesti hobuse eest

Hobuste herpesviirus

TEAVITUSKIRI 25.04.2023

Lugupeetud hobusepidajad

Anname Teile teada, et Eestis tuvastati hobusel herpesviirus (EHV-4), millele on iseloomulik palavik, uimasus, isutus, eritis ninast ja köha. EHV-4 põhjustab tiinetel märadel aborte, varssadel ülemiste hingamisteede haigust ning arvatakse, et ka see viiruse tüvi võib põhjustada hobustel kesknärvisüsteemi kahjustumist.

Viirus levib kiiresti otsese ja kaudse kontakti teel haige looma ninanõrega, aga ka aborteerunud kudede ja nakatunud varssadega. Viirust võivad edasi kanda ka teised loomad ja inimesed.

Viirus on Euroopas levinud. Haiguse levikut soodustavad hobuste veterinaarse kontrollita transport, haigete loomade hilinenud avastamine ja isoleerimine.

Hobune eritab viirust keskmiselt 7-10 päeva. Haiguse peiteaeg on keskmiselt 4-6 päeva (see võib olla ka vaid 24 tundi ja kesta kauem kui 6 päeva). Märad võivad aborteeruda 2 nädalat kuni mitu kuud peale viirusega kokku puutumist, ka ilma kliiniliste tunnusteta.

Loe lähemalt hobuste herpesviiruste kohta siin.

Siinjuures tuletame meelde bioturvameetmete rakendamist:

  • haiget või haiguskahtlast hobust talli mitte lubada;
  • hobuse toomisel kohast, kus teistel hobustel on haigus tuvastatud või hobuse viimisel teadmata tervisliku seisundiga hobuste pidamiskohta hoida hobune teistest hobustest eraldi;
  • eraldada haige loom tervetest;
  • hoida tiined märad tallis ja karjamaal teistest hobustest eraldi;
  • hobuste haigestumisel võtta ühendust veterinaararstiga.

Bioturvameetmete rakendamise kohta loe lähemalt siin.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge ameti esinduste loomatervise ametnike poole.