EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste- ja ponide tšempionaat 2021 takistussõidus

2021. aasta noorhobuste- ja ponide tšempionaat takistussõidus toimub  31.07-01.08 Perila Summer Show raames.

TÄHELEPANU! EHKASe tõuraamatusse kuuluvatele eesti tõugu ponidele lisapreemiad!

Takistussõidu tšempionaadi juhend on leitav Ratsanetis

NHT FORMAAT:
Igas vanuseklassis toimub kaks osavõistlust (ov), mille põhjal peetakse kompleksarvestust (kahe päeva karistuspunktid liidetakse). Võistlejate vahel, kellel on võrdne karistuspunktide summa ja nad pretendeerivad kompleksarvestuses auhinnalisele kohale (s.o 25% osalejatest) viiakse läbi
ümberhüpped puhtusele ja kiirusele. Lõplik paremusjärjestus selgub kompleksarvestuses vastavalt karistuspunktide summa ja vajadusel ümberhüpete tulemusele. Võistlejad, kes ei pääsenud ümberhüpetele jäävad kompleksarvestuses võrdse karistuspunktide summa korral kohta jagama.
▪ 4-aastased ponid – I ov 75 cm ja II ov 80 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 85 cm.
▪ 5-aastased ponid – I ov 85 cm ja II ov 90 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 95 cm.
▪ 6-aastased ponid – I ov 95 cm + II ov 100 cm, vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 105 cm.
Ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 10 cm madalam kõigis vanuseklassides.

NHT STARDIMAKSUD:
Ponid: pangaülekandega 25 € või sularahas 30 € / poni (sisaldab I + II osavõistlust)
▪ Ülekandega tasumine kuni 26.07.2021 Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts EE142200221014969518.
▪ Sularahas tasumine võistlusel kohapeal võistluse kassas.

AUTASUSTAMINE:
Vastavalt ERL Üldmäärustikule.
Auhinnatseremooniad toimuvad kohe peale võistlusala lõppu ning autasustamisele palutakse kuni kuus paremat hobustel. Rosetid kuni kuuele paremale.
NHT auhinnatseremooniad toimuvad ainult kompleksarvestustes, osavõistlustel eraldi autasustamisi ei toimu ning esikohale tulnud võistluspaarid saavad oma rosetid kätte sekretariaadist.
Kompleksarvestustes autasustatakse vähemalt 25% osalejate üldarvust, lisaks iga vanuseklassi parimale hobusele auhinnatekk.
Auhinnarahad makstakse välja sekretariaadis peale autasustamist allkirja vastu.
ESHKS preemiad: ESHKS premeerib kompleksarvestuses kõigi 20% paremate hulka jõudnud ESH või ERP tõuraamatute hobuste omanikke preemiatega 200 € ja kompleksarvestuse võitnud ESH või ERP hobuse omanikku täiendavalt preemiaga 200 €. Kompleksarvestuses arvestatakse osalejateks ainult võistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid on alla viie, premeeritakse ainult võitjat preemiaga 100 €.
Kui võistlusklassi parima koht läheb jagamisele mitme hobuse vahel, jagatakse ESHKS preemia sellele kohale nende vahel. Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve ESHKS juhatusele.

EHKAS preemiad 4-6-aastaste ponide arvestuses:
EHKAS premeerib kompleksarvestuses kõigi 20% paremate hulka jõudnud EHKAS tõuraamatus registreeritud eesti tõugu hobuste omanikke
preemiatega 200 € ja kompleksarvestuse võitnud hobuse omanikku täiendavalt preemiaga 200 €.

Kompleksarvestuses arvestatakse osalejateks ainult võistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid on alla viie, premeeritakse ainult võitjat preemiaga 100 €. Kui võistlusklassi parima koht läheb jagamisele mitme
hobuse vahel, jagatakse EHKAS preemia sellele kohale nende vahel. Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve EHKAS juhatusele. NB! Tõuraamatu kuuluvust saab kontrollida PRIA avalikust andmebaasist ja selle muutmiseks pöörduda otse EHKASesse.