EHKAS –  Eesti hobuse eest

NOORHOBUSTE JA -PONIDE TŠEMPIONAAT TAKISTUSSÕIDUS 2020

23-26. juuli toimuvad Perila Tallides selle aasta Noorhobuste- ja -ponide tšempionaadid takistussõidus. Võistlus kannab nimetust Perila Summer Tour I, mille raames peetakse nii Tšempionaat kui ka Suvise Ponikarika III etapp. Ootame aktiivset osavõttu ka eesti tõugu 4-6 aastastelt noorponidelt.

Juhend leitav: RATSANET

NHT OSAVÕTUTINGIMUSED:
▪ Iga hobune/poni võib startida NHT osavõistlustel ainult ühe korra.
▪ Märad, kes on toonud varsa, võivad võistelda endast 1 aasta nooremate hobuste klassis, vajadusel esitada sekretariaati varssumist tõendav dokument.
▪ Ponide NHT klassides võivad startida ka vanemad kui 16-aastased ratsanikud.

SEOSES COVID-19:
▪ Kõigil võistlusterritooriumil viibijatel palume hoida teineteisega turvalist distantsi ning suhtuda täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.
▪ Haigusnähtudega isikute võistlusel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
▪ Võistluspaika lubatakse võistluse korraldajad, osalejad, nende taustajõud ja pealtvaatajad, koguarv ei tohi ületada 1000 isikut võistluse kohta. Vajadusel on korraldajal õigus piirata kohalviibivate pealtvaatajate arvu.

NHT FORMAAT:
Igas vanuseklassis toimub kaks osavõistlust (ov), mille põhjal peetakse kompleksarvestust (kahe päeva karistuspunktid liidetakse). Võistlejate vahel, kellel on võrdne karistuspunktide summa ja nad pretendeerivad kompleksarvestuses auhinnalisele kohale (s.o 25% osalejatest) viiakse läbi
ümberhüpped puhtusele ja kiirusele. Lõplik paremusjärjestus selgub kompleksarvestuses vastavalt karistuspunktide summa ja vajadusel ümberhüpete tulemusele. Võistlejad, kes ei pääsenud ümberhüpetele jäävad kompleksarvestuses võrdse karistuspunktide summa korral kohta jagama.
4-aastased ponid – I ov 75 cm ja II ov 80 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 85 cm.
5-aastased ponid – I ov 85 cm ja II ov 90 cm vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 95 cm.
6-aastased ponid – I ov 95 cm + II ov 100 cm, vastavalt art. 238.1.1 ja vajadusel ühed ümberhüpped kompleksarvestuses kõrgusel kuni 105 cm.
Ponidele turjakõrgusega kuni 130 cm on parkuur 10 cm madalam kõigis vanuseklassides.

NHT STARDIMAKSUD:
Ponid: pangaülekandega 25€ või sularahas 30€ / poni (sisaldab I + II osavõistlust)
▪ Ülekandega tasumine kuni 20.07.2020 Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts EE142200221014969518.
▪ Sularahas tasumine võistlusel kohapeal võistluse kassas.

AUHINNAD:
NHT auhinnatseremooniad toimuvad ainult kompleksarvestustes, osavõistlustel eraldi autasustamisi
ei toimu ning esikohale tulnud võistluspaarid saavad oma rosetid kätte sekretariaadist.
Kompleksarvestustes autasustatakse vähemalt 25% osalejate üldarvust, lisaks iga vanuseklassi parimale
hobusele auhinnatekk.
Auhinnarahad makstakse välja sekretariaadis peale autasustamist allkirja vastu.
EHKAS preemiad 4-6-aastaste ponide arvestuses:
EHKAS premeerib kompleksarvestuses kõigi 20% paremate hulka jõudnud EHKAS tõuraamatus registreeritud eesti tõugu hobuste omanikke preemiatega 200€ ja kompleksarvestuse võitnud hobuse omanikku täiendavalt preemiaga 200€. Kompleksarvestuses arvestatakse osalejateks ainult võistluse lõpetanud hobuseid ja kui osalejaid on alla viie, premeeritakse ainult võitjat preemiaga 100€. Kui võistlusklassi parima koht läheb jagamisele mitme hobuse vahel, jagatakse EHKAS preemia sellele kohale nende vahel. Premeerimiseks peab hobuse omanik esitama taotluse või arve EHKAS juhatusele.
NB! Tõuraamatu kuuluvust saab kontrollida PRIA avalikust andmebaasist ja selle muutmiseks pöörduda otse EHKASesse.