EHKAS –  Eesti hobuse eest

Põllumajandusloomade heaolu infopäev – hobusekasvatajatele

Infopäev toimub reedel 22.märtsil Ridaküla Seltsimajas, Ridaküla Lääne-Viru maakond. Asukoht

Infopäeva eesmärk on jagada teavet hobusekasvatajatele, kes rajavad ehitist või ruumi mis tagaks hobustele parimad heaolutingimused nende igapäevaelu vajaduste rahuldamiseks, lisaks räägitakse hobuste bioturvalisusest ja tuuakse näiteid kuidas ei tohiks olla.

AJAKAVA

10.00 – 10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv.

10.30 – 11.15 Hobuste bioturvalisus. A. Raie

11.15 – 12.45 Hobuste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitis lähtudes heaolu nõuetest. V. Luts

12.45 – 13.45 Lõuna

13.45 – 15.15 Praktiline õpe Pallase Tallid OÜ-s , Arbavere küla, Lääne- Virumaa.

Lektorid:

Vello Luts, põllumajandusehitiste projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.

Arvi Raie, Veterinaar- ja Toiduamet Harjumaa Veterinaarkeskus juhataja asetäitja ja loomatervise peaspetsialist.

Vajalik eelregistreerimine kuni 19.märts: https://docs.google.com/forms/d/1vjguTtLrrERXNlueHGYdG3CE8pyPJRDeJpr4DriHmf8/

Sihtgrupp:

Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46 muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tõend. Infopäev kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks.

Põllumajandusloomade heaolu – hobusekasvatus_infopäev_22_03_19