EHKAS –  Eesti hobuse eest

PRIA lisatoetuse taotlemine

Tänavu, tulenevalt uuest OTL määrusest, on võimalik PRIAS taotleda lisaks põhitoetusele ka 100€ suurust lisatoetust nii täkkudele kui ka sugulises kasutuses olevatele märadele!
Tingimuseks on, et nende järglastel on põlvnemise kontrollimiseks tehtud geneetiline ekspertiis (kindlaks tehakse põlvnemisandmete õigsus mõlema vanemlooma osas) ja seda enne kohustuseaasta 2. maid.
SOODUSPAKKUMINE:  hobuste geneetiline identifitseerimine (sõltumata tõust) -20% e.  hinnaga 36€/hobune, kui testitakse rohkem kui ühte hobust.
EHKASe tõuraamatu märadele on geneetiline identifitseerimine jätkuvalt -50%, hinnaga 22,5€/hobune!
Kontrollige varakult üle kas teie varsal on tehtud põlvnemise õigsuse kontroll mõlemale vanemale ja vajadusel reageerige esimesel võimalusel.
Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust eestihobuseselts@gmail.com
Väljavõte määrusest:
Perioodi 2023–2027 ohustatud tõugu looma pidamise toetus
§ 5.  Nõuded toetusõigusliku looma kohta
…/
5) kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni mära, kui varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse, varsa põlvnemine on geneetiliselt kontrollitud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
…/ 
 7) kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud ja enne kohustuseaastat jõudluskontrollis olnud eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni täkk, kui täku põlvnemine on geneetiliselt kontrollitud, varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
Toetust saab taotleda 2. maist – 15. juunini 2023. a.