EHKAS –  Eesti hobuse eest

Üldkoosolek

Kallid seltsi liikmed ja eesti hobuse omanikud!

Kutsume Teid osalema ja kaasa rääkima Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsi üldkoosolekul, mis toimub 4.juuni 2017.a. algusega kell 11.00 Kohila Mõisakoolis asukohaga Tööstuse 17, Kohila, Raplamaa

Kaardilink: https://www.google.ee/maps/place/Kohila+M%C3%B5isakool/@59.1736671,24.7480148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4692c5c6ff3ed727:0x70c681b29fb19785!8m2!3d59.1736644!4d24.7502035?hl=et

Päevakord

  1. Üldkoosoleku avamine, päevakorra kinnitamine
  2. Juhatuse 2016. aasta aruanne
  3. Revidendi 2016. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne
  4. Aruannete kinnitamine
  5. EHKAS põhikirja muudatused
  6. Juhatuse liikme(te) valimine. Anu Matsoo ja Madis Noor volitused lõpevad 30.augustil 2017.
  7. 2017. aasta tööplaani arutamine ja eelarve kinnitamine – tõõvõtulepingute sõlmimine, jõudluskontrolli korraldamine ja osavõtt (motivatsiooniprogramm), võistlussport eesti tõugu hobustele

Lõuna

14.00

Ettekanded ja arutelu

  1. Täkuliinide uuest käsitlusest – Priidu Tikk
  2. Hobuste värvuste genotüüp ja fenotüüp, värvusnimetused ja juhendmaterjali väljatöötamine identifitseerijatele – Ingrid Randlaht

Kohal algatatud küsimused

Seltsi liikmed, kes mõjuval põhjusel ei saa osaleda üldkoosolekul, peavad vastavalt põhikirjale oma hääle delegeerima isikule, kes osaleb koosolekul, täites selleks allkirjastatud volituse.

Küsimuste korral võtke ühendust meilitsi või telefoni teel

Kohtumiseni

EHKAS juhatus

est_horse_logo