EHKAS –  Eesti hobuse eest

VÕISTLUSTE KORRALDAMINE KEELATUD

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on võistlused tühistatud vähemalt 1. maini või kuni eriolukorra lõppemiseni.
Spordivõistluste korraldamise keeld kehtib ka kalenderplaanivälistele võistlustele. Ratsakoolides pole lubatud jätkata treeningutega. (Tsitaat teatest: Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.

Täpsemalt loe Ratsaliidu kodulehet: http://www.ratsaliit.ee/