EHKAS –  Eesti hobuse eest

Märade Aastanäitus 2023

OSALEJAD

Sellel aastal osaleb Märade Aastanäitusel 16 eesti tõugu mära, kes põlvnevad 12 erinevast eesti tõugu täkust – Aksel 722E, Apollo 778E, Laaser 833E, Laser E003, Lurich 891E, Raket 840E, Rannik 747E, Repriis 887E, Voore Roonin E007, Teik 809E, Muuksi Tõrvik E008 ja Veksel 823E. Eestis olevast 7-st täkuliinist on esindatud tervelt 5 liini – aborigeensetest liinidest Ahti 228E, Taube 60E, Raspel 70E ning soome liinidest Vuhti 136E ja Lari 23E.

MÄRADE KATALOOG

Märade Aastanäituse 2023 aasta kataloogiga saab tutvuda siin: https://issuu.com/hannatreikelder/docs/m_rade_kataloog_2023